Program

• 19.00 - Velkommen

Andreas Lundegård - leiar for samstyret for

bondelaga i Vindafjord

Slik er dei faktiske forholda i dag

Harald Selsaas - Tveit Regnskap

• Det går eit rykte… Om Vindafjordbonden

Frank Robert Abelseth -prosjektleiar/omdømmebyggar

Matservering og drøs

• Han Innante

- Skjemt og alvor med aldri så lite fjoslukt…

• Korleis ser Vindafjord Kommune på bøndene?

Ole Johan Vierdal - ordførar

 

Opprør skal det bli, og me startar NÅ!

Er bøndene og landbruket i Vindafjord utan betydning og på veg inn i

gløymeboka? Eller er me i starten på ein fantastisk opptur?

Kva meiner du?

Kva bidreg bøndene med når det gjeld næringslivet?

Kva bidreg bøndene med når det gjeld naturen?

Kva bidreg bøndene med når det gjeld levande bygdar?

Kva kjennerteiknar ein bonde i Vindafjord?

Kva seier folk om bøndene i Vindafjord i dag?

Norge er kun ein middels stor by i Europa. Ingen problem

at andre kan produsera den maten me treng!

Kva betyr landbruket og bøndene for din og min kvardag?

22.00: Avrunding av folkemøte

I natt skal me sova frykteleg dårleg!

Me håpar alle som har delteke på eit av folkemøta har fått

mykje kjennskap til, og kunnskap om, kva bøndene i Vindafjord

bidreg med. Og ikkje minst om kva som skal til for å

auka attraktiviteten rundt landbruket.

Alle treng slike positive søvnlause netter!

Velkommen til møte!