Ordførar i Suldal, Gerd Helen Bø, ynskjer oss velkomne til kommunen

Geir Pollestad (Sp) heldt innlegg om dei komande politiske utfordringane for jordbruket

Årsmøteleiinga - Kjell Andreas Heskestad, nestleiar, Marit Epletveit, fylkesleiar, Ragnhild Dyngeland, ordstyrar, Olav Sande, Org.sjef

Erik Mikal Tjåland frå Time på talarstolen

Torstein Haukalid frå Forsand på talarstolen

Egil Svela frå Bjerkreim spørjer ut Einar Frogner, styremedlem i Noregs Bondelag

Val