Besøk av Nordland Bondelag

Av Marianne Osmundsen,
  • Tips en venn om denne siden

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Tirsdag 10. april startet med et besøk hjemme hos fylkesleder i Rogaland Bondelag Marit Epletveit i Gjesdal. Her fikk Nordland Bondelag se på beite. Turen gikk videre til Gro og Thore Håland som driver med melk, sau, slaktegris og pelsdyr.

Onsdag 11. april gikk turen til Johannes Wiig som har veksthus og frilandsgrønsaker på Orre.

Hos Johannes Wiig

Turen gikk videre til Knut Åge Gjersdal som driver med melk og sau

Fra venstre Marit Epletveit, leder i Rogaland Bondelag, Knut Åge Gjersdal og Ståle Nordmo, leder i Nordland Bondelag

Det var lunsj på Køhler paviljongen på Nærbø. Her ble det servert mat etter gammel tradisjon og historien om gårdene rundt og huset vi spiste i ble fortalt helt tilbake til 1800- tallet. På Køhler paviljongen ble det også avholdt et felles styremøte for Nordland og Rogaland Bondelag, samt et felles møte for de ansatte. Aktuelle tema på styremøtet var dyrevelferd og spesielt de sakene knyttet opp mot gris, samt endringsforslaget til Gjødselvareforskriftene og aksjonsberedskap ved et eventuelt brudd i jordbruksforhandlingene.

Lunsj på Køhler paviljongen

 

Dagen ble avsluttet med et besøk hos Olav Røysland på Voll og middag hos jærkokken Heine Grov. Olav Røysland driver med gris og poteter, og har også biogassanlegg hvor han har gjødselseparering. Røysland har to anlegg. Et hvor han har tørrmasse og et for flytende masse.

Hos Olav Røysland på Voll

Jærkokken Heine Grov har kjøpt opp et gammelt apotek på Bryne. Han fortalte om historien bak bygget. Medisinene ble tidligere produsert ved apoteket og det var ulike innganger ut fra hvilket klasse man tilhørte. Det oppholdt seg også tyskere i dette bygget under krigen. Heine Grov reiser personlig ut til bøndene for å hente råvarer. Det ble omvisning i vinkjelleren og på kjøkken.

Jærkokken Heine Grov

 

Torsdag 12. april startet med omvisning hos Guttorm Gudmestad på Rennesøy. Han er nå midt i lamminga og har både sau, storfe, melkeproduksjon og foredling av kjøtt.

Fra venstre Guttorm Gudmestad, Ståle Nordmo og Marit Epletveit

Turen ble avsluttet hjemme hos Arnstein Røyneberg på Sola som også er styremedlem i Norges Bondelag. Han har løsdriftfjøs og driver med melkeproduksjon og ammeku.

 

 

 

Joa, det vart Bjoa!

Mange aktivitetar og godt humør, det har vore ei stor glede å følgje med Bjoa Bondelag i 2019

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere