Talen til Nils vert lagt ut på www.bondelaget.no .Rogaland Bondelag har en største delegasjonen på årsmøtet med 13 utsendingar. I tillegg har fleire samvirkeorganisasjonar representantar frå fylket vårt. Rogaland er tildelt 3 innlegg i hovuddebatten, noko som vi kjem tilbake til.