Sentrale tema på årsmøtet var økt matvareproduksjon, tollsatsene og aksjonene i forbindelse med bruddet i høst. Andre viktige tema var jordvern, kraftfôrpriser, strukturendring i landbruket og viktigheten av naturlandskapet. Byrkjedal la vekt på viktigheten av lokallagenes arbeid og hvordan fylkesleddet vil ta viktige saker for lokallagene opp sentralt. Arbeid opp mot politikere også i lokallagene er viktig. Det ble også gitt en kort orientering i medlemstallet i Bondelaget og vervekampanjen.

Rasmus Bø ble valgt som ny lokallagsleder etter at Gerd Johanne Bøe sa fra seg sitt verv.