Ti av 37 medlemmar møtte på årsmøtet.

Laget har hatt god aktivitet i året som gjekk