Arkivjakt etter gjerdeplikt

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Estrarettsprotokoll 1898
Ekstrarettsprotokoll frå 1898

Kjell Andreas Heskestad og Are Hauge Braaten tok turen til Statsarkivet i Stavanger, på jakt etter gamle dokumentar om gjerdeplikt langs jernbanen.

Dårleg gjerdehald langs jernbanen er ei kjend utfordring for mange bønder med eigedom langs jernbanen i Noreg. Som i Dalane, der det blir drepne fleire dyr av jernbanen kvart år, som følgje av at gjerdene er gamle og forfalne.

 -Det kan virke som om Bane NOR spekulerer i at det er billegare å erstatte ihelkøyrde dyr enn det er å sette opp skikkelege gjerder, seier bonde Kristian Ollestad til Aftenbladet (les heile artikkelen i Aftenbladet her).

Bane NOR meiner derimot at dei har rimeleg god kontroll langs strekningen, og at det er grunneigar som har gjerdeplikt.

Gjerdehald er avhengig av lokale avtalar, som gjerne er inngått for lenge sidan. For å få eit innblikk i kven som har gjerdeplikt langs jernbanen i Dalane, tok nestleiar i Rogaland Bondelag Kjell Andreas Heskestad og rådgjevar Are Hauge Braaten turen til statsarkivet, for å granske originalavtalane. Dokumenta frå 1898 er handskrivne og med gamalt språk, så det gjenstår framleis ein god del lesing og teksttyding. Forhåpentlegvis vil dei bidra til å gi ein avklaring om kven som har ansvaret for gjerdehaldet.

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Våre samarbeidspartnere