Programmet for kveldene:  

19.00 - 19.15            Innledning med Statsforvaltaren

19.15 - 19.55            Smakebiter fra dyrevelferdsforsking på storfe

med Cecilie Marie Mejdell fra Veterinærinstituttet

20.00 - 20.30            God dyrehelse og velferd, nøkkel til økt verdiskapning og inntjening for norske svineprodusenter

med Øystein Moen fra Norsvin

20.30 - 20.50            SPF med Olav Tjelta fra prosjektet SPF

21.00 - 21.30            Pause med noe attåt

21.30 - 22.00            Nytt om dyrevelferdsprogrammet for sau

med Siv Svendsen fra Animalia

 

Endringer i programmet kan forekomme