Åpen Gård med Gjesdal og Bjerkreim Bondelag

Av Are Hauge Braaten,
  • Tips en venn om denne siden

Gjesdal og Bjerkreim Bondelag inviterte 23 august til åpen gard på Søya Gard hos Magnus og Anne Karin Søyland. Dette vart ein svært velukka arrangement med svært mange besøkende ( 600). Vi hadde med oss mange gode hjelpere, der Bygdekvinnelaga i dei to kommunene tok seg av maten, Gjesdal BU laga natursti, Historielaget i Gjesdal fortalte om reiskaper frå gamledager og synte separering av mjølk.

Tekst: Marit Epletveit, leder i Gjesdal Bondelag.

4H frå begge kommunene viste fram sine oppgåver og laga til fleire kjekke aktiviteter for barna.

Det mest populære var kanskje KUbussen. Dette var ein traktor med transportvogn som tok gjesten med ut i beite på garden. Her var det mulighet til å prøve seg på fiske og kanopadling, eller ein kunne gå opp til grillhytta der ein vart tatt imot av dyktige historieforteljere som fortalte frå landbruket før samstundes som ein kunne nyte den fantastiske utsikten som er der.

Vi hadde og vising av hesjing, klipping av sau, partering av sau og kalveveddeløp, her var det Egil Svela som var konferansier og det vart veldig bra.

Nyklekkte kyllinger og små kaniner var og eit populært innslag for dei små.

Tusen takk til alle som deltok enten på dugnad eller som gjest og gjorde dette til ein knallkjekk dag.

 

 

 

Månedens Agrigründer

Ekteparet Sølvi (30) og Åge Finnesand (38) bor og driver gård på Haugvaldstad på Mosterøy. Datteren Selma er 18 måneder.De satser på sau og kylling med full konsesjon (140 000 slakta dyr). Gården disponerer om lag 140 mål, av disse er ca. 80 mål utmark.

Mediekurs

Det var godt oppmøte på kurset i kommunikasjon om mediehåndtering som ble holdt i regi av Informasjonsutvalget i Rogaland Bondelag. 50 kursdeltakere fant veien til Måltidets Hus onsdag 27. januar. Brita Skallerud fra Norges Bondelag gav tips og ideer i møte med media basert på egne erfaringer. Ragna Krogstad, kommunikasjonssjefen i Norges Bondelag gav en innføring i bruk av sosiale medier- twitter, facebook, blogg osv.

HMS markdag

Egersund Bondelag og Helleland Bondelag inviterer til HMS- markdag. Markdagen vil bli holdt lørdag 2. mars kl 11.00- 14.00 på Slettebø hos Sigmund Slettebø. Tema vil være brann og brannsikring og reduksjon av støveksponering i arbeidsmiljøet. Møtet er åpent for alle og det vil være en enkel servering.

God jordkvalitet i Rogaland

Nesten halvparten av dyrka mark i Rogaland har en svært god jordkvalitet. Skog og landskap presenterer nå jordsmonnstatistikk for Rogaland.

Kva tener bonden?

- er tala reelle? Stormøte 11.02.13 kl 19.30, Bjerkreim Samfunnshus. Me får presentert lokale tal. Innlegg ved nestleiar i NBL, Brita Skallerud, og statsvitar Svenn Arne Lie. Sistnemnde set spørsmålsteikn ved den økonomiske utviklinga i landbruket. Vel Møtt! Arr: Bondelaga i Dalane

Våre samarbeidspartnere