Fylkesmannen i Rogaland og Fylkesmannen i Hordaland arrangerte jordvernkonferansen «Kva stilling har jordvern hos politikarane og kommunane i Rogaland og Hordaland?» 2. oktober i Haugesund. Kortsvaret på spørsmålet er at ingen er imot jordvern, men at jordvern er ressurskrevende og forutsetter god planlegging i alle ledd.

Den jordvernengasjerte fotografen Oskar Puchmann viste bilder som dokumenterte landskapsendringene i Norge de siste hundre årene. Alle kan ta slike bilder sa han. Hvis man vet at det kommer en endring – det for eksempel bygges en ny vei over en åker, kan man ta et bilde av åkeren før det bygges, så av resultatet etterpå. De sier at tiden leger alle sår, vi glemmer alt for lett landskapet og matjorden slik den var før den var bygget ned. Bilder får oss til å huske slik det var før, og ikke bare få oss til å være vant med slik det er nå.

Han oppfordrer alle som er interesserte i jordvern til å ta bilder av omgivelsene sine – i hverdagen, før et utbyggingsprosjekt starter og etter det er slutt. Ved å sammenligne før og nå skaper man oppsiktsvekkende bilder som kan få satt jordvern på agendaen. Vi vil medbringe denne oppfordringen.

Se blant annet på Tilbakeblikk.no for flere landskapsendringsbilder.