Les om aksjoner i Egersund, Haugalandet og Stavanger