Program:

13.00  Betydning av partners medvirkning og deltakelse på gårdsbruket.

  v/ Karin Hovde, KUN

13.45  Pause

14.00  Gjødslingsplan for parforholdet

     v/ Venke Tendenes og Preben Wolf, Familievernkontoret Sør- Rogaland

16.00  Vel hjem!

 

For påmelding: TLF: 95922819/ E-post: marianne.osmundsen@bondelaget.no

 

Påmeldingsfrist: 12. oktober grunnet enkel matservering. Kurset er gratis.