Nyheter

Rogaland Bondelag ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år!

juleku

Vi tar juleferie og er tilbake på kontoret igjen torsdag 2. januar. Vi takker for godt samarbeid i året som har gått og ser frem til et nytt og spennende år i 2014.

Ny regjering - kva blir framtida for landbruket og næringsmiddelindustrien i Rogaland?

Landbrukspolitisk møte i Varhaug idrettshall mandag 27. januar 2014 kl. 19.00. Møtet er åpent for alle! Programmet finner du i link under.

Målfrid Husebø hadde sin siste arbeidsdag i Rogaland Bondelag

målfrid

Målfrid går i dag av med pensjon. Vi takker for godt samarbeid gjennom mange år. Målfrid har jobbet i BSF fra 1988- 2007, etter dette har hun jobbet på kontoret i Rogaland Bondelag. Alle disse årene har hun vært en del av felleskapet i Rogaland Bondelag. Hun har vært en god støttespiller for landbruket i Rogaland i 25 år.

Dialogmøte med Mattilsynet

Mattilsynet inviterte i går til dialogmøte med næringa. Sentralt tema som ble tatt opp var tilsyn, hvordan næringa oppfatter tilsyn, mattilsynets måte og jobbe på og hvilke krav som Mattilsynet må følge opp. For å bedre dialogen ønsker Mattilsynet å bli invitert på møter og konferanser som arrangeres i regi av bønder og industri tilknyttet landbruket.

Samvirkekonferansen 2014- Meld deg på!

Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonane i Rogaland inviterer til Samvirkekonferanse torsdag 9. januar- fredag 10. januar 2014 på Scandic hotell Forus, Stavanger.Tema for torsdag 9. januar vil være Rogalandslandbruket mot 2020 og dyrevelferd. Fredag 10. januar tar for seg innovasjon i landbruket. Det blir underholdning med Svein Tang Wa og utdeling av landbrukets hederspris 2013 under middagen torsdag kveld. Frist for påmelding er 20. desember 2013.

Godt år for mjølkeprodusentane i Agder og Rogland i 2012

ku

Jærbøndene auka jordbruksinntekta med 14 prosent frå 2011 til 2012, og hadde med kr 321 900 per årsverk, høgast jordbruksinntekt i landet. I resten av Agder og Rogaland auka jordbruksinntekta med 19 prosent, til kr 278 700 per årsverk. Det viser den årlege rekneskapsundersøkinga frå Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

FOTOKONKURRANSE!!

arnstein

TEMA: Bondens hverdag Bli med på Rogaland Bondelag sin fotokonkurranse og vinn middag med ferske norske råvarer for to personer! Ta et bilde av din hverdag som bonde. Vinnerbildet kommer i Bondevennens utgave 3. mai! Bildet må ha høy oppløsning. Du må ha tatt bildet selv, eller ha full rettighet til å bruke bildet. De innsendte bildene vil bli vist fortløpende på Rogaland Bondelag sin hjemmeside og facebookside. Bondevennen og Bondelaget står fritt til å disponere bildene som blir innsendt. Frist for innsending 26. april. Alle bilder sendes som vedlegg til: marianne.osmundsen@bondelaget.no

Våre samarbeidspartnere