Nyheter

Jan Arild og Bjørg fekk Mikkelprisen 2017

Bjørg og Jan Arild Seldal fekk Mikkelprisen 2017.

Pelsdyrbøndene på Seldal i Sandnes vart heidra for god dyrevelferd og engasjement. – Dei er gode ambassadørar for hele pelsdyrnæringa, meiner utdelar av prisen.

Er du klar for Bondens marked?

Det vil bli selt mange ulike produkt på Bondens marked, blant anna grønsaker.

Laurdag 21. oktober blir det Bondens marked på torget i Stavanger.

18. oktober er den store årsmøtedagen

Bjerkreim bondelag opna årsmøtesesongen med sitt årsmøte 3. oktober.

Heile sju lokallag i Rogaland har invitert til årsmøte same dag.

Statskog gir bort én million kroner for å få folk ut i naturen

Ut på tur aldri sur.

Friluftsliv og norsk natur gir folkehelse og livskvalitet. Derfor gir Statskog ut én million kroner til store og små tiltak landet rundt som lokker folk ut i naturen.

Ragnhild deler frå både fjos og heim

Ragnhild Stokka Dyngeland ved kalvelandsbyen sin heime på garden på Lye.

- Eg prøver å vera eit heilt menneske, at folk føler dei møter den same Ragnhild, anten dei møter meg på Prix, i fjoset eller på facebook.

Er du bonde og ramma av naturskadar?

Mykje regn gir blaute kjelver ved Hå-elva.

Her kan du lesa meir om korleis du dokumenterer og søkjer om erstatning for naturskade.

-Alle kan ta bilder som får oss til å huske

Før og etter fastlandsforbindelse Vikevåg Rennesøy

Det sa Oskar Puchmann, landskapsfotograf i NIBIO, før han viste bilder av landskapsendringer og nedbygging av matjord på jordvernkonferanse i Haugesund

Landbruksdirektoratet kjem ikkje til Rogaland

Landbruksdirektoratet flyttar 30 årsverk til Steinkjer.

30 årsverk i Landbruksdirektoratet blir flytta til Steinkjer i Nord-Trøndelag.

Våre samarbeidspartnere