Nyheter

Olav Sande takkar (og bukkar) av

Organisasjonssjef Olav Sande har i dag sin siste arbeidsdag på kontoret i Hillevåg

Mykje folk på Open Gard i Rogaland

Sola skein og oppmøtet var godt då det vart arrangert Open Gard i helga

Open Gard og Bonden i Sentrum

Det er gode muligheter til å oppleve roglandsbonden i full sving denne helga!

Ny tilsett på kontoret

Me måtte heilt til Finnøy for å finne ein verdig vikar for Marianne.

Om pølser og ungdomspolitikarar

Torsdag 15. august tok me ungdomskandidatane til fylkestinget på ein jordbrukstur der me synte fram gardsdrift, slakt og pølsemakeri. Ingen av delane gav avsmak.

Våre samarbeidspartnere