Nyheter

Her arrangeres årets Åpen Gård i Rogaland

gråtass

Overskot i saueproduksjonen – kva med vegen vidare?

Innlegg på Bondetinget, av Bente Gro Slettebø, første vararepresentant i styret til Rogaland Bondelag

Beitebruk – klimasmart jordbruk på Norske ressurser.

inga steinsland

Innlegg i generaldebatten, av Inga Steinsland.

Årsmøteinnlegg: Arkeologiske forminner, tilfeldig og uberegnelige kostnader for enkelte bønder

Innlegget ble holdt av Laurits Stokkeland, styremedlem i Rogaland Bondelag.

Bondetinget er i gang

Ola Andreas med deler av sin gjeng på årsmøte.

Leiar i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes inviterte til årsmøte med ein inspirerande og klar tale. Rogaland Bondelag stiller med ein delegasjon på 12 tillitsvalde på årsmøte i Norges Bondelag med fylkesleiar Ola Andreas Byrkjedal i front. Det blir to dagar med landbrukspolitiske diskusjonar, besøk av landbruksministeren og stortingsrepresentanter. Fleire av utsendingane frå vårt fylke har førebudd seg på innlegg frå talarstolen.

Rogalandsbenken på årsmøtet i Norges Bondelag

Våre samarbeidspartnere