Nyheter

25 års jubileum for Åpen Gård på Tveit videregående skole

3300 deltok på jubileumsfeiringen. Se bilder og les artikkel i Tysvær Bygdeblad.

Den viktige bonden - ny verdiskapningsrapport fra NIBIO

På bestilling av Rogaland Bondelag la Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) fram en ny rapport om verdiskaping i landbruket og landbruksbasert virksomhet. Den viser at landbruksfylket Rogaland står bunnsolid på norgestoppen. Dette er en stilling som må vernes og styrkes. Les mer i Aftenbladets leder fra lørdagsavisen. Trykk for å finne lenke til rapporten.

Gardsbesøk med Gjesdal kommunestyre

gardsbesøk

Gjedal kommunestyre har i dag vore på tur for å bli betre kjend i kommunen sin, deriblant landbruket. Gjesdal Bondelag var med, og vi fekk servert dei lunsj på vårt eige bygdehus.

Statens tilbud sikrer ikke mangfold og økt matproduksjon

«Statens tilbud på 4.200 kroner per årsverk er en lavere inntektsvekst enn andre grupper i Norge, og sikrer ikke mangfoldet i norsk jordbruk og rekruttering av nye, motiverte bønder. I stedet fortsetter den strukturutviklinga og ensrettingen mot større bruk», sier Ola Andreas Byrkjedal, leder i Rogaland Bondelag.

Oppsummering av statens tilbud 2016

Staten la i dag fram tilbudet til jordbruket. Her er en oppsummering og en sammenligning av de sentrale momentene ved statens tilbud og jordbrukets krav.

Brannsikkerhet i landbruket

termografering

Det er for mange branner i landbruket i Norge. Nå har forsikringsselskapene pålagt bøndene å ta en utvidet el-kontroll der termografering (varmesøkende kamera) er en del av kontrollen. Dette utløser rabatter som vil dekke inn i de fleste tilfeller merkostnaden over 3 år.

Våre samarbeidspartnere