Nyheter

Husk å melde vinterskader på eng

For at foretaket skal kunne være berettiget erstatning til vinterskadet eng, må vinterskadene meldes til kommunen i god tid og skadene være klimabetinget. Vinterskade på eng må utbedres før man kan søke erstatning. Utbedring av skader som har oppstått denne vinteren må skje innen 15. juni.

Lokallagsleder i Randaberg, Helge Todnem leverer nypoteter til kongefamilien.

Frøvoll Gård i Randaberg holder på tradisjonen med å være hoffleverandør. Nypoteter er sendt til Slottet i Oslo.

Åpen gård i Tysvær

Tysvær Lokallag arrangerte søndag 26. mai Åpen Gård. Med strålende sol ble det en festdag; ca 2000 besøkende tok turen for å hilse på. Et variert program trakk også mange tilskuere. Svein Helge takker for talen til ordfører Harald Stakkestad. Konfransier Sigmund Hansen ledet oss gjennom dagen.

Time Bondelag arrangerte Landbruksdebatt Sundag 26 mai på Jærdagen.

Tema for debatten var Mat. Lønning styrte rett på spørsmålet: "Kæ forbinde dere med Jæren?". Så var debatten i gang. Politikarane var svært samstemte under debatten. Det var eit vellukka tiltak og både publikum og debattanter koste seg. Ola Andreas Byrkjedal tok ei oppsumering av debatten til slutt.

Kick of- møte 22. mai

Rogaland Bondelag, LO Rogaland, AP, SV og SP i Rogaland arrangerte Rød / Grønt seminar for tillitsvalde i våre organisasjonar. Vi i bondelaget fekk presentert rapportar på verdiskapinga i primærleddet og ringverknadar i sysselsetting på bakgrunn av landbruket i fylket.

Arnstein Røyneberg innstilt som 1. vara i Norges Bondelag

Arnstein Røyneberg er innstilt som 1. vara i Norges Bondelag. Han synes det er bra dersom Rogaland også får en plass i styret ettersom Rogaland er et fylke med stor matproduksjon.

Jordbruksavtalen

Fylkesleder Ola Andreas Byrkjedal ser seg fornøyd med at det ble avtale og er glad for at det ikke ble brudd i år. Han hadde regnet med en noe større forhandlingsgevinst og mer budsjettmidler til små og mellomstore bruk, men er fornøyd med det som er oppnådd spesielt i forhold til økte målpriser på melk og kvalitetstilskudd på storfekjøtt. Også bedre velferdsordninger vil komme bonden til gode.

Open farm på Tjørn

Sundag 12.05 tok nærare 200 stk turen til Tjørn i Bjerkreim. Målet var ei fødestue som få av dei besøkjande hadde vore i før. Dei over 1100 tispene til Hege og Geir Brattebø var nemleg midt i ynglinga. Og midt inne i denne travle tida valgte altså pelsdyrnæringa å opna opp dørene så kven som helst kunne få koma inn og sjå.

Politisk møte der Rogalandsbenken og ordførere i Rogaland var spesielt invitert.

Måndag 29 april arrangerte Bjerkreim Kommune, Bjerkreim Bondelag, Rogaland Bondelag og Rogaland Bonde-og småbrukarlag til politisk møte i Bjerkreims samfunnshus i Vikeså. Bjerkreims ordfører Marthon Skårland (H) åpnet møte og ønska alle velkommen. Tom Hetland var møteleder.

Våre samarbeidspartnere