Nyheter

Bondens Marked søker flere produsenter

Bondens marked planlegger to nye prøvemarkeder i Stavanger i år, 16. juni og 16. september, og arrangerer produsentkurs 23. mai i Stavanger og 24. mai i Haugesund.

Besøk av Nordland Bondelag

Fra tirsdag 10.-torsdag 12. april har Rogaland Bondelag hatt besøk av styret og ansatte fra Nordland Bondelag. Dagene har bestått av diverse gårdsbesøk, møte og god drøs med god mat.

Fylkesmannen: "Vil mangle over 100 000 dekar spreieareal for husdyrgjødsel"

Innstrammingar i gjødselvareregelverket vil gi store konsekvensar for jordbruket i Rogaland.

Omvising for næringssjefen i Rogaland Fylkeskommune

Elisabeth Faret, næringssjef i Rogaland fylkeskommune, fekk ein omvising i Rogalandsjordbruket.

Bjerkreim Bondelag er årets lokallag, og Lund Bondelag årets vervelag

Me gratulera Bjerkreim og Lund med det gode arbeidet i 2017!

Våre samarbeidspartnere