Nyheter

Å bli bonde låg i korta for Jon Line

Jon Line

- Eg liker å ha eit yrke der eg heile tida kan bli betre og utvikla meg.

Dialogmøte om ny E-39 gjennom Lund

Leiar i jordvernutvalet, Ole Andreas Byrkjedal, innleia møtet.

Bønder vil flytta eit vegkryss ut i Hovsvatnet ved hjelp av tunnelmasse.

Bøndene vil tetta inntektsgapet

- Når matproduksjonen skal auka treng me å ha med oss alle, seier leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit.

- Det må lønna seg å bruka jorda til matproduksjon, seier leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit.

- Rydd opp plastsøppelet

På torsdag skal Rogaland ryddast. Blir du med på dugnaden?

Torsdag skal Rogaland ryddast. Marit Epletveit oppfordrar alle bønder til å hiva seg på og få vekk landbruksplasten.

Rogalandssnacks til fylkesutvalet

Fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal kosa seg med rogalandsmat.

Med lokalprodusert mat troppa bondelaget, med fylkesleiar Marit Epletveit i spissen, opp i fylkesutvalet tysdag.

Henning får ikkje lån etter burhøns-utspelet til Norgesgruppen

Henning Vestersjø frå Ombo opplevde kontrabesekjed frå banken etter Norgesgruppen-utspel.

Burhøns-vedtaket til Norgesgruppen får bankane til å stramma inn pengesekken. Henning Vestersjø på Ombo fekk kontrabeskjed frå banken – får ikkje lån likevel.

Bonde med skule på garden

Jan Idar og Kari Synnøve Haugen driv Haugen gard i Skjold i Vindafjord.

På Haugen gard i Skjold i Vindafjord er det plass til både folk og fe. I tillegg til Jan Idar Haugen, kona Kari Synnøve og fem barn, er garden husly for både kyr, sauer, griser, ender, marsvin, kaninar, geiter og hestar.

Rogaland er med i kampen om Landbruksdirektoratet

Regjeringa planlegg å flytta rundt 1000 statlege arbeidsplassar ut av hovudstaden. Landbruksdirektoratet er blant kontora som kan vera aktuelle for flytting.

Neste fredag reiser ein rogalandsdelegasjon til Oslo for å selja inn fylket som den beste plassen å flytta Landbruksdirektoratet til.

Våre samarbeidspartnere