Nyheter

Bedre resultat for svarthalespove med frivillige avtaler

Bondelaget mener svarthalespove ikke er egnet for ordningen prioriterte arter. - Feil type virkemiddel, heter det.

Balansert og jordnært bondekrav

Nå har politikerne mulighet til å vise vilje til å oppfylle sine egne ambisjoner om økt matproduksjon. Jordbrukets krav er i år på 1,97 milliarder kroner.

Bør ha et års kornlager

Fallende norsk kornproduksjon, kombinert med økt usikkerhet om import i framtiden, taler for snarlig å gjennomføre beredskapslagring av korn, hevder fersk rapport. Norge er stadig mindre selvforsynt med mat- og fôrkorn, begge deler avgjørende for matsikkerhet. Fra 1991 til 2012 har det totale kornarealet falt med hele 763.500 dekar. Det tilsvarer over to tredeler av det samlede jordbruksarealet i Rogaland. For ti år siden ble mindre enn en tredjedel av kornforbruket i Norge dekket av import. I 2030 kan importandelen i verste fall overgå norsk produksjon.

Møtedatoar hausten 2013

Bondevenner i Randaberg

Fra venstre er Torgeir Harestad som er politiker for Venstre. Neste er varaordfører Jarle Bø fra Senterpartiet, tredjemann er Asta Todnem som er/har vert leder av bondekvinnelaget (skal legges ned i år), Håkon Magne Bø som er inseminør og Tore Sande som er pensjonist og tidlegere bonde. Det samme er neste mann Gabriel Nilsen og sistemann er mangeårig redaktør av Bondvennen Dag Raustein.

Politikerkontakt

Arbeidsoppgåvene i Rogaland Bondelag er mange. Ei viktig oppgåvene er å halda kontakten med våre folkevalde på alle nivå. Det er dei som er med å leggja ramevilkår for landbruket, ut frå vedtak i kommunestyre, fylkesting , Storting og regjering og vidare oppfølging på dei som sett vedtaka ut i livet. På tysdag var det avtalt møte med stortingsrepresentantar i Arbeiderpartiet frå Rogaland. Vi hadde møte med Torfinn Oppheim og Eirin Sundt. Torfinn Oppheim er medlem i finanskomiteen og Eirin Sundt er medlem i komiteen med ansvar for energi og klima.

Tysvær Bondelag sine utnevnte Bondevenner

Tysvær Bondelag utnevner følgende kandidater til Bondevenner for sin positive holdning og sitt bidrag til landbruket: Kristin Eikje som er dyrlege, Karina Søvik fra Tysvær Bygdeblad og Lars Falkeid som har kjørt Tine tankbil i 40 år og som alltid har tid til å slå av en prat. Andre som Tysvær Bondelag mener at taler landbruket sin sak og som fortjente en påskjønnelse var Emly Årsvik fra Arbeiderpartiet, Aasmund Austerheim fra Senterpartiet, Landbrukskontoret og kontoret i Rogaland Bondelag!

Bondevennaksjon i Dalane

10.april var 14 bondevener i Dalane invitert til treff på Landbrukssenteret på Helleland. Det var laga i Bjerkreim, Eigersund og Helleland som var vertskap. Dei inviterte representerte ei stor breidde av støttespelarar. Og det var verdige bondevener som denne kvelden var invitert til eit godt måltid.

Bondevenn- Kjell Olav Stangeland

Kjell Olav Stangeland også ein god Bondevenn. Han he vist landbruket fram gjennom Jærbladet mang ein gong. Time Bondelag setter stor pris på hans engasjemang for allmenheita.

Nasjonal kampanjedag

Det var godt oppmøte og god stemning på torget i dag. Ryfylke Livsgnist spilte musikk med en god dose humor og det ble delt ut rundstykker, melk og brosjyrer. Heine Grov mottok bondevenn T-skjorte, diplom og lokale råvarer for å ha vært sentral i å løfte frem og markedsføre lokale råvarer av god kvalitet. Også Øystein Hansen fra LO og Anita Løyning fra kokkemesterlauget mottok hver sin pris. Øystein Hansen for sitt arbeid mot et sterkere tollvern og Anita Løyning for å være opptatt av norske råvarer og sitt engasjement i forhold til tur for kokkeelever som arrangeres sammen med Rogaland Bondelag, hvor målsetningen blant annet er å vise kokkeelever hvordan norsk kvalitetsmat blir produsert.

Bondevenn- Hadle Nevøy

Stavanger Bondelag utnevner Landbruksdirektør Hadle Nevøy som Bondevenn. Hadle er en god støttespiller for landbruket i Rogaland.

Bondevenn

Marta Dagestad Undheim , veterinærkona som er som ei sol for landbruket. Ho er flittig brukt av jornalister som treng nogen svar . Ei dame med mange jern i ilden,og alltid eit smil på lur.Time Bondelag setter stor pris på det hu representerer og gjer, og utnemner ho til ein verdig Bondevenn.

Time Bondelag utnevner Bo Jensen som Bondevenn

Bo Jensen driv ysteri på Aurenes i Time.her produserast Knudenosten som er basert på geitemelk. Utdanning som kokk,sevitør,konditor og ikkje minst slakter vitner om eit pågangsmot og evne til å produsere litt utradisjonelt på Jæren. Her er ikkje mange Geitebesetninger.Ein god Bondevenn som framhever Norske kortreiste råvarer,samt eit stabilt Landbruk.

Open Gard søndag 25. august

Open Gard  i Søre Hå. fotograf Sigbjørn A. Hofsmo

Vi oppfordrer lokallaga til å arrangera Open Gard 25. august. Påmeldingsfristen til Norges Bondelag er 15. april

Nasjonal kampanjedag onsdag 10. april

Det arrangeres nasjonal kampanjedag for alle bondelagene. I Rogaland møter vi opp på torget fra kl. 12.00-13.00 onsdag 10.april. Det vil her være utdeling av ferske rundstykker, informasjonshefter om norsk landbruk og underholdning fra Ryfylke Livsgnist. Videre vil det være utdeling av Bondevenn- T- skjorter til noen personer som vi mener har gjort en spesielt god jobb i å snakke opp norsk landbruk. Vel møtt!

Dispensasjon for spreing av husdyrgjødsel – ta kontakt med kommunen

Våren 2013 er sein, vi ventar frost fram til påske og har ikkje grunn til å forvente at jorda er frostfri før eit stykke ut i april. Dette saman med ein haust der mange ikkje fekk spreidd den gjødselmengda ein hadde planlagt, i kombinasjon med tidleg innsett av beitedyr, har ført til at mange nå har overfylte gjødsellager. Jærkommunane orienterer i eit felles skriv om skriftleg søknad (pr. brev, e-post eller personleg frammøte) om spreiing av husdyrgjødsel.

Våre samarbeidspartnere