Nyheter

Rift om investeringsmidler i Rogaland

Det nye fjøset til bøndene Jon og Jan Årrestad på Jåttå.

Rogalandsbønder vil satsa som aldri før og har søkt Innovasjon Norge om til saman 520 millionar kroner til investeringar. Potten til fordeling er på 42 millionar.

Gulrøter i sandjord på Ogna

OGNA GARD: Marthe Skjørestad, Sigbjørn Skjørestad, Ervin Skretting med Anita Skjørestad (2) på armen, Hilde Skjørestad og Hilde Skjørestad (3).

Jorda på Ogna gjer at familien Skjørestad på Ogna gard kan så gulrøter ekstra tidleg. Kvart år blir det dyrka opp mot 400 tonn gulrøter her, i tillegg til 180.000 buntar.

- Engasjer dykk i E39 nå

Marit Epletveit, leiar Rogaland bondelag.

Bondelagsleiar Marit Epletveit er klar i sin tale. Bøndene må kjenna si besøkstid og uttala seg om ny E 39 før det er for seint.

Vil ha Landbruksdirektoratet til Rogaland

Rogaland bondelag stiller seg bak ønsket om å få Landbruksdirektoratet til Rogaland.

Fylkesordførar og fylkesmann har gått saman for å få flytta Landbruksdirektoratet frå Oslo til Rogaland. Rogaland bondelag støttar dette og deltek i arbeidet med å få flytta arbeidsplassane vestover.

Politisk verkstad med Geir Pollestad

35 bøndre frå Karmøy, Haugesynd, Tysvær og Vindafjord møtte på haugen gard i Skjold, torsdag. Tekst og foto: Jan Idar Haugen

Torsdag inviterte Geir Pollestad (Sp) til politisk verkstad på Haugen gard i Skjold.

Møt instasauen Dumbo

Sauen Dumbo frå Suldal har eigen instagramprofil.

Dei færraste sauer har eigen instagramkonto. Det har Dumbo. Her får ho hjelp av matmor og bonde Ida Nerheim til å fortelja om livet som sau.

Landbruket inntar facebook

Desse bileta og mange fleire har blitt delte av bønder og landbruksinteresserte i Rogaland dei siste dagane.

Ny trend spreier landbruksbilete på sosiale medier.

Jordtjuven og forbrukarstyrt handlekorg – dette meiner årsmøtet til Rogaland bondelag

Frå årsmøtet i Rogaland bondelag, 10. og 11. mars 2017.

Kvart år kjem årsmøtet i Rogaland bondelag med nokre uttaler - resolusjonar. I år var det makta hjå forbrukaren, arkeologar og jordvern som vart trekt fram.

Marit Epletveit er ny leiar i Rogaland bondelag

Gjesdalbonde Marit Epletveit (39) er ny leiar i Rogaland bondelag.

Årsmøtet i Rogaland bondelag valde laurdag Marit Epletveit frå Gjesdal bondelag til ny leiar.

Småglimt frå politisk time på årsmøtet

Frå venstre: Terje Halleland (Frp), Per Kåre Foss (KrF), Torstein Tvedt Solberg (Ap), Olav Røysland (H), Iselin Nybø (V) og Geir Pollestad (Sp).

Frp meiner dei har sett landbruket på agendaen, medan Sp vil ha 18-årsgrense på landbruksmeldinga. Politikarane fekk høvet til å fronta sin landbrukspolitikk på Rogaland bondelag sitt årsmøte.

- Kor er vernet av dyrka og dyrkbar jord til matproduksjon?

Ole Andreas Byrkjedal

Avtroppande leiar i Rogaland bondelag, Ola Andreas Byrkjedal, er i sin opningstale på årsmøtet, bekymra for at dei store samferdselsprosjekta i fylket vil ta mykje landbruksjord.

Regjeringa vil ha meir fisk og mindre raudt kjøt

måltidsglede

Tysdag presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) regjeringa sin handlingsplan for kosthald. Handlingsplanen vart presentert på konferansen Måltidsglede i Stavanger.

Rekordoppmøte på bondelagsmøte på Bore samfunnshus

møte bore bondelag

80 personar ville få med seg nytt om framtida for landbruket på Jæren. Møtet i regi av bondelaga i Klepp og Sola bondelag sette ny rekord.

Siste styremøte for Ola Andreas

Ola Andreas med fylkesleiarbiltene

Snart er det hans bilete som heng på veggen. Mandag hadde styret i Rogaland bondelag sitt siste møte før årsmøtet.

Ny medarbeidar

Jorunn Erga Steinsland

Jorunn Erga Steinsland begynte 1. mars i eit vikariat som rådgjevar hjå Rogaland Bondelag.

Våre samarbeidspartnere