Nyheter

Møte med tema foran jordbruksforhandlingane 2018.

Litt forsinka pga. vinterveret, vart medlemsmøtet i Helleland og Sokndal Bondelag arr. 20.februar på Eia Grendehus. Det ligg på grensa mellom dei to kommunane og møtet vart kalla « møte på grensen».

Valgnemnda har kommet med sin innstilling til valg i Rogaland Bondelag 2018

Valgnemnda i Rogaland Bondelag gav en enstemmig innstilling på gjenvalg av Marit Epletveit fra Gjesdal som leder i ett år til. Videre er Jan Idar Haugen fra Skjold Bondelag innstilt som nestleder.

Yrkesmesse på Dalande videregående skole

I dag var det yrkesmesse på Dalane videregående. Standen har hatt stor interesse og over 200 gjester av 1400 har svart på quiz om landbruket. Flere vil bli avløsere og er klar for grønn utdanning! Dalane vgs trives godt i lag med Øksnevad videregående skole og Høgskolen landbruk og bygdeutvikling

Snart frist for å søka om førebyggande tiltak mot rovdyrskadar og konfliktdempande tiltak

Fylkesmannen informerer om at privatpersonar, organisasjonar og kommunar kan søke om midlar til førebyggande tiltak mot rovdyrskadar og konfliktdempande tiltak. Fristen er 15. februar.

Våre samarbeidspartnere