Nyheter

Mediekurs

Det var godt oppmøte på kurset i kommunikasjon om mediehåndtering som ble holdt i regi av Informasjonsutvalget i Rogaland Bondelag. 50 kursdeltakere fant veien til Måltidets Hus onsdag 27. januar. Brita Skallerud fra Norges Bondelag gav tips og ideer i møte med media basert på egne erfaringer. Ragna Krogstad, kommunikasjonssjefen i Norges Bondelag gav en innføring i bruk av sosiale medier- twitter, facebook, blogg osv.

HMS markdag

Egersund Bondelag og Helleland Bondelag inviterer til HMS- markdag. Markdagen vil bli holdt lørdag 2. mars kl 11.00- 14.00 på Slettebø hos Sigmund Slettebø. Tema vil være brann og brannsikring og reduksjon av støveksponering i arbeidsmiljøet. Møtet er åpent for alle og det vil være en enkel servering.

Strand-bonde innstilt som ny Norsvin-leder

Strand-bonde Geir Heggheim er innstilt som ny sentral styreleder i Norsvin, etter at kollega Willy Finnbakk fra Time har frasagt seg gjenvalg.

God jordkvalitet i Rogaland

Nesten halvparten av dyrka mark i Rogaland har en svært god jordkvalitet. Skog og landskap presenterer nå jordsmonnstatistikk for Rogaland.

Kva tener bonden?

- er tala reelle? Stormøte 11.02.13 kl 19.30, Bjerkreim Samfunnshus. Me får presentert lokale tal. Innlegg ved nestleiar i NBL, Brita Skallerud, og statsvitar Svenn Arne Lie. Sistnemnde set spørsmålsteikn ved den økonomiske utviklinga i landbruket. Vel Møtt! Arr: Bondelaga i Dalane

Samvirke fenger i Dalane

Bygda sør i Rogaland var møtestedet da det ble invitert til stormøte om samvirke i anledning samvirke året 2012. Kanskje ikke så rart siden de lokale samvirkeforetakene står sterk i lokalsamfunnet. Dalane Innkjøpslag og den lokale Coop marked butikken er blant de viktigste møtestedene for lokalbefolkningen.

Distriktsmøtene våren 2013

Det var godt oppmøte og godt engasjement på distriktsmøtene i januar. På programmet stod valget 2013 og jordbruksforhandlingene 2013, samt aktuelle saker fra lokallagene.

Våre samarbeidspartnere