Nyheter

Bøndene aksjonerer

Nokre av bondeaksjonane torsdag 18. mai.

Over heile Rogaland har det vore aksjonar i dag.

Bondeaksjon i Bjerkrem - tok hatten av for bøndene

Hatten av for landbruket. Bjerkreim bondelag la ned caps framfor kommunehuset tysdag kveld.

- Med staten sitt forslag vil bønder i Bjerkreim ha ein massiv nedgang på innmarksbeite og arealtilskot, seier leiar i Bjerkreim bondelag, Bente Gro Milwertz Slettebø.

Brot i jordbruksoppgjeret

Marit Epletveit, leiar i Rogaland bondelag, er ikkje overraska av at det vart brot i årets jordbruksoppgjer.

- Ikkje uventa når staten ikkje viser vilje til å tetta inntektsgapet, seier leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit.

- Rogaland burde hatt fleire geiter

Jon Arvid Vassbø er ein av dei største geitebøndene i Rogaland.

Jon Arvid Vassbø kjøpte gard i Ørsdalen som 21-åring. Nå er han ein av dei største geitebøndene i Rogaland.

- Alvorleg for rogalandsbonden

Staten vil flytta tilskot for innmarksbeite over til utmarksbeite. Biletet er frå Bjerkreim og viser tydeleg skiljet mellom gjødsla kulturbeite og utmarksbeite.

Staten vil kutta støtta til innmarksbeite og auka kraftfôrprisen med 12 ører per kilo.

- Dette er ikkje godt nok

Leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit, er skuffa av tilbodet frå staten.

Leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit, er ikkje fornøgd med staten sitt tilbod til landbruket.

Viste fram pelsdyrnæringa

Pelsyrfarm Brusand

Sist veke var det storinnrykk på pelsdyrfarmen til Nikolay Valheim på Brusand.

Å bli bonde låg i korta for Jon Line

Jon Line

- Eg liker å ha eit yrke der eg heile tida kan bli betre og utvikla meg.

Våre samarbeidspartnere