Nyheter

Ragnhild deler frå både fjos og heim

Ragnhild Stokka Dyngeland ved kalvelandsbyen sin heime på garden på Lye.

- Eg prøver å vera eit heilt menneske, at folk føler dei møter den same Ragnhild, anten dei møter meg på Prix, i fjoset eller på facebook.

Er du bonde og ramma av naturskadar?

Mykje regn gir blaute kjelver ved Hå-elva.

Her kan du lesa meir om korleis du dokumenterer og søkjer om erstatning for naturskade.

-Alle kan ta bilder som får oss til å huske

Før og etter fastlandsforbindelse Vikevåg Rennesøy

Det sa Oskar Puchmann, landskapsfotograf i NIBIO, før han viste bilder av landskapsendringer og nedbygging av matjord på jordvernkonferanse i Haugesund

Landbruksdirektoratet kjem ikkje til Rogaland

Landbruksdirektoratet flyttar 30 årsverk til Steinkjer.

30 årsverk i Landbruksdirektoratet blir flytta til Steinkjer i Nord-Trøndelag.

Frå jord til bord med kokkeelevar

Zara Emilie Eriksen har plukka sitt fyrste, lilla blomkål.

Den lilla blomkålen på Vik i Klepp var populær då kokkeelevar frå heile fylket gjesta grønsaksåkeren.

Ein annleis slått på Nevland gard

Motorslåmaskin på Nevland gard.

Sjå kva Margunn og Per Nedrebø fekk besøk av i slåtten.

Lengste opphaldsperioden sidan mai

Tor Bjarte og Anne Grødem

Plutseleg tok regnet ein pause. Det er lenge sidan sist.

I fjor vart det Ingve, kven blir det i år?

Ingve Berntsen vart "Årets unge bonde" 2016.

Fristen for å nominera gode kandidatar til "Årets unge bonde" går ut 20. september.

Våre samarbeidspartnere