Nyheter

Ny medarbeidar

Jorunn Erga Steinsland

Jorunn Erga Steinsland begynte 1. mars i eit vikariat som rådgjevar hjå Rogaland Bondelag.

“Fremtidslandbruket på Jæren – størst mulig, eller rom for alle?”

storsamling

Storsamling på Bore samfunnshus 7. mars klokken 19.30. Enkel servering. Alle er velkomne. Arrangørlag: Bore, Klepp, Orre og Sola bondelag.

Snart frist for å søka om førebyggande tiltak mot rovdyrskadar og konfliktdempande tiltak

sauer

Privatpersonar, organisasjonar og kommunar kan søke om midlar til førebyggande tiltak mot rovdyrskadar og konfliktdempande tiltak hjå Fylkesmannen i Rogaland. Fristen er 15. februar.

Varselbål mot jordbruksmeldinga

Bålaksjon Time Bondelag

Lokallag i hele Rogaland tente i går bål i protest mot jordbruksmeldinga og regjeringens liberaliseringspolitikk. Her er noen av bildene fra aksjonen.

Varhaugmøtet 2017

 Storberget på Varhaugmøtet 2017

Det årlige jordbrukspolitiske stormøtet på Varhaug handlet denne gangen om jordbruksmeldinga, som vil legge langsiktige føringer for jordbruket. Statsråd Dale, bondelagsleder Bartnes, og stortingsrepresentantene Storberget, Pollestad og Farstad deltok på debatten.

Landbruksdag med statssekretær Terje Halleland

utsikt fra sandeid

Fredag 27. januar arrangerte representanter fra Rogaland Bondelag og lokallaga i Vindafjord møte mellom statsekretær Terje Halleland og bønder og næringsmiddelindustri i Vindafjord.

Stormøte på Varhaug mandag 30. januar

Bondelaga i Hå, Hå kommune og Sparebank 1, SR- bank inviterer til stormøte på Varhaug mandag 30. januar kl. 19.00.

Til kamp mot «billigmat-modellen»

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Med bondelagsleder Lars Petter Bartnes i spissen varsler et samlet representantskap kamp mot regjeringens «billigmat-modell» for landbruket.

Problemer med sentralbordstelefonen

Fylkeskontoret i Rogaland har problemer med sentralbordstelefonen, vennligst ring våre medarbeidere direkte på mobil.

Valnemnda i Rogaland Bondelags innstilling til årsmøte

Marit Epletveit

Marit Epletveit, leiar i Gjesdal Bondelag, er innstilt som ny styreleiar i Rogaland Bondelag.

Våre samarbeidspartnere