Nyheter

Mye lort og mye varme – åpning av biogassanleggene på Grødaland og Vitengarden

Terje Halleland trykker på knapp

IVAR IKS åpnet i dag det nye biogassanlegget på Grødaland. Anlegget er et av de største i sitt slag, og vil, sammen med anlegget på Mekjarvik, kunne produsere nok gass til å forsyne alle regionens busser med drivstoff.

- Eg er positivt overraska

Marit Epletveit, leiar i Rogaland bondelag, er positivt overraska av næringskomiteen si innstilling til jordbruksmeldinga.

Leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit, meiner næringskomiteen si innstilling til jordbruksmelding er mykje betre enn utgangspunktet.

Marit på besøksrunde

Frå venstre: Geir Skadberg (landbruksdirektør), Harald Thune (assisterande fylkesmann), Marit Epletveit (leiar i Rogaland bondelag) og Magnhild Meltveit Kleppa (fylkesmann).

Tysdag var fylkesleiar Marit Epletveit på besøk hjå Fylkesmannen i Rogaland.

Frokost og gardsquiz for Sandnes-politikarar

Politikarar på gardsbesøk på Brunes tysdag morgon.

- Dei fekk nok eit nytt syn på kor mykje jobb som ligg bak både mjølk og kjøt før det når butikken, seier Anne Lise Sollien Brunes.

Guttorm ventar 1200 lam i vår

Guttorm Gudmestad har 600 sauer som skal lemma i løpet av få veker.

Guttorm Gudmestad på Rennesøy har 600 sauer som skal lemma på få veker. Rennesøy er blant dei tidlegaste i landet på lemminga.

- Kulturbeite er ekstremt viktig for rogalandsbonden

Marit Epletveit, leiar Rogaland bondelag.

Les kva leiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, sa frå talarstolen i representantskapsmøtet i Oslo sist veke.

Rift om investeringsmidler i Rogaland

Det nye fjøset til bøndene Jon og Jan Årrestad på Jåttå.

Rogalandsbønder vil satsa som aldri før og har søkt Innovasjon Norge om til saman 520 millionar kroner til investeringar. Potten til fordeling er på 42 millionar.

Gulrøter i sandjord på Ogna

OGNA GARD: Marthe Skjørestad, Sigbjørn Skjørestad, Ervin Skretting med Anita Skjørestad (2) på armen, Hilde Skjørestad og Hilde Skjørestad (3).

Jorda på Ogna gjer at familien Skjørestad på Ogna gard kan så gulrøter ekstra tidleg. Kvart år blir det dyrka opp mot 400 tonn gulrøter her, i tillegg til 180.000 buntar.

Våre samarbeidspartnere