Nyheter

Vil du vera med på Bondens marked i Rogaland?

Lokalproduserte grønsaker frå Rogaland.

Forbrukarar i matfylket Rogaland etterspør Bondens marked. Er det på tide å oppfylla ønsket?

Vedum gjesta Gjesdal

Senterpartiet gjesta leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit.

Både importvern, beite og mjølkekvoteordninga var naturlege samtaleemne då senterpartileiaren kom på besøk til Marit Epletveit.

Gladmat-suksess

Marit Epletveit, Heidi Skifjell og Lisa Breiland tok i mot gladmatgjester på standen til Rogaland bondelag.

Tusenvis møtte rogalandsbonden på årets Gladmatfestival i Stavanger.

Bonden på Gladmat

Rogaland bondelag skal i år for fyrste gong ha stand på Gladmat-festivalen i Stavanger.

I år stiller rogalandsbonden på Gladmaten. Kom gjerne innom på besøk.

Sommer på kontoret

beiteidyll

Kontoret til Rogaland Bondelag har sommerferie i juli, men vi har bemanning de fleste uker mandag-torsdag fra kl. 11-14.00. Ring gjerne vårt sentralbord på tlf 51 88 72 70.

Innlegg frå Rogalandsdelegasjonen

laurits stokkeland

Ole Martin Eikeland og Jan Idar Haugen hadde også innelegg på generaldebatten på Bondetinget. Laurits Stokkeland stilte og spørsmål til landbruksmisteren. Les dei her.

Gjødsla skal fortsatt kan være bondens gull

Marit Epletveit årsmøte i Noregs Bondelag

Rogalandsdelegasjonen skal halde fleire innlegg på Norges Bondelags årsmøte. Først ut er Marit Epletveit, leiar i Rogaland Bondelags. Les hennes innlegg om fortsatt rett agronomisk bruk av gjødsel her.

Et samlet Rogaland ønsker Landbruksdirektoratet velkommen

Rogaland er det største matfylket i Noreg.

Rogaland ønsker seg Landbruksdirektoratet. Les brevet frå ordførarane i Rogaland til landbruks- og matdepartementet.

Ta ein skål i mjølk 1. juni

Ta ein mjølkeskål på torsdag.

Me er heldige som har rein og god mjølk frå norske kyr. På torsdag kan du markera Verdens melkedag med ein mjølkeskål.

Open gard på Tveit jordbruksskule

Sundag 28. mai var det open gard på Tveit jordbruksskule i regi av Tysvær bondelag.

Tysvær bondelag arrangerte open gard for 26. gong.

Landbruksdebatt med komle på Bryne

Landbruksdebatt i Bryne mølle, fredag 26. mai.

Fredag 26. mai var det duka for jærdagsdebatt og komle på Bryne. Temaet i år var landbruket på Jæren.

Den store bondeprotesten

Rogaland, med Martit Epletveit i spissen, viste godt igjen i toget.

Når rundt 4000 bønder togar inn i hovudstaden, viser det igjen.

Sa ja til Syltreholen

Serine Henriksen midt i beiteområdet ho og ektemannen har kultivert.

Ein barnlaus onkel førde Serine Henriksen til hennar paradis – Syltreholen i Bjerkreim.

Bøndene blokkerte i Rogaland

Tre grossistelager vart blokkerte i Rogaland fredag morgon. Aksjonen vart avslutta 09.00.

Tre grossistanlegg i Rogaland vart blokkerte fredag morgon.

Bøndene aksjonerer

Nokre av bondeaksjonane torsdag 18. mai.

Over heile Rogaland har det vore aksjonar i dag.

Bondeaksjon i Bjerkrem - tok hatten av for bøndene

Hatten av for landbruket. Bjerkreim bondelag la ned caps framfor kommunehuset tysdag kveld.

- Med staten sitt forslag vil bønder i Bjerkreim ha ein massiv nedgang på innmarksbeite og arealtilskot, seier leiar i Bjerkreim bondelag, Bente Gro Milwertz Slettebø.

Brot i jordbruksoppgjeret

Marit Epletveit, leiar i Rogaland bondelag, er ikkje overraska av at det vart brot i årets jordbruksoppgjer.

- Ikkje uventa når staten ikkje viser vilje til å tetta inntektsgapet, seier leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit.

- Rogaland burde hatt fleire geiter

Jon Arvid Vassbø er ein av dei største geitebøndene i Rogaland.

Jon Arvid Vassbø kjøpte gard i Ørsdalen som 21-åring. Nå er han ein av dei største geitebøndene i Rogaland.

- Alvorleg for rogalandsbonden

Staten vil flytta tilskot for innmarksbeite over til utmarksbeite. Biletet er frå Bjerkreim og viser tydeleg skiljet mellom gjødsla kulturbeite og utmarksbeite.

Staten vil kutta støtta til innmarksbeite og auka kraftfôrprisen med 12 ører per kilo.

- Dette er ikkje godt nok

Leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit, er skuffa av tilbodet frå staten.

Leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit, er ikkje fornøgd med staten sitt tilbod til landbruket.

Viste fram pelsdyrnæringa

Pelsyrfarm Brusand

Sist veke var det storinnrykk på pelsdyrfarmen til Nikolay Valheim på Brusand.

Å bli bonde låg i korta for Jon Line

Jon Line

- Eg liker å ha eit yrke der eg heile tida kan bli betre og utvikla meg.

Dialogmøte om ny E-39 gjennom Lund

Leiar i jordvernutvalet, Ole Andreas Byrkjedal, innleia møtet.

Bønder vil flytta eit vegkryss ut i Hovsvatnet ved hjelp av tunnelmasse.

Bøndene vil tetta inntektsgapet

- Når matproduksjonen skal auka treng me å ha med oss alle, seier leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit.

- Det må lønna seg å bruka jorda til matproduksjon, seier leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit.

- Rydd opp plastsøppelet

På torsdag skal Rogaland ryddast. Blir du med på dugnaden?

Torsdag skal Rogaland ryddast. Marit Epletveit oppfordrar alle bønder til å hiva seg på og få vekk landbruksplasten.

Rogalandssnacks til fylkesutvalet

Fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal kosa seg med rogalandsmat.

Med lokalprodusert mat troppa bondelaget, med fylkesleiar Marit Epletveit i spissen, opp i fylkesutvalet tysdag.

Henning får ikkje lån etter burhøns-utspelet til Norgesgruppen

Henning Vestersjø frå Ombo opplevde kontrabesekjed frå banken etter Norgesgruppen-utspel.

Burhøns-vedtaket til Norgesgruppen får bankane til å stramma inn pengesekken. Henning Vestersjø på Ombo fekk kontrabeskjed frå banken – får ikkje lån likevel.

Bonde med skule på garden

Jan Idar og Kari Synnøve Haugen driv Haugen gard i Skjold i Vindafjord.

På Haugen gard i Skjold i Vindafjord er det plass til både folk og fe. I tillegg til Jan Idar Haugen, kona Kari Synnøve og fem barn, er garden husly for både kyr, sauer, griser, ender, marsvin, kaninar, geiter og hestar.

Rogaland er med i kampen om Landbruksdirektoratet

Regjeringa planlegg å flytta rundt 1000 statlege arbeidsplassar ut av hovudstaden. Landbruksdirektoratet er blant kontora som kan vera aktuelle for flytting.

Neste fredag reiser ein rogalandsdelegasjon til Oslo for å selja inn fylket som den beste plassen å flytta Landbruksdirektoratet til.

Bybonden Kalle

Kalle (Karl Anders) Nilsen trivst som bonde tett på Stavanger.

Karl Anders Nilsen driv gard eit steinkast frå Ullandhaugtårnet, midt i Stavanger. Å ta hensyn til naboar er noko han alltid tenkjer på i arbeidet sitt.

Mye lort og mye varme – åpning av biogassanleggene på Grødaland og Vitengarden

Terje Halleland trykker på knapp

IVAR IKS åpnet i dag det nye biogassanlegget på Grødaland. Anlegget er et av de største i sitt slag, og vil, sammen med anlegget på Mekjarvik, kunne produsere nok gass til å forsyne alle regionens busser med drivstoff.

- Eg er positivt overraska

Marit Epletveit, leiar i Rogaland bondelag, er positivt overraska av næringskomiteen si innstilling til jordbruksmeldinga.

Leiar i Rogaland bondelag, Marit Epletveit, meiner næringskomiteen si innstilling til jordbruksmelding er mykje betre enn utgangspunktet.

Marit på besøksrunde

Frå venstre: Geir Skadberg (landbruksdirektør), Harald Thune (assisterande fylkesmann), Marit Epletveit (leiar i Rogaland bondelag) og Magnhild Meltveit Kleppa (fylkesmann).

Tysdag var fylkesleiar Marit Epletveit på besøk hjå Fylkesmannen i Rogaland.

Frokost og gardsquiz for Sandnes-politikarar

Politikarar på gardsbesøk på Brunes tysdag morgon.

- Dei fekk nok eit nytt syn på kor mykje jobb som ligg bak både mjølk og kjøt før det når butikken, seier Anne Lise Sollien Brunes.

Guttorm ventar 1200 lam i vår

Guttorm Gudmestad har 600 sauer som skal lemma i løpet av få veker.

Guttorm Gudmestad på Rennesøy har 600 sauer som skal lemma på få veker. Rennesøy er blant dei tidlegaste i landet på lemminga.

- Kulturbeite er ekstremt viktig for rogalandsbonden

Marit Epletveit, leiar Rogaland bondelag.

Les kva leiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, sa frå talarstolen i representantskapsmøtet i Oslo sist veke.

Rift om investeringsmidler i Rogaland

Det nye fjøset til bøndene Jon og Jan Årrestad på Jåttå.

Rogalandsbønder vil satsa som aldri før og har søkt Innovasjon Norge om til saman 520 millionar kroner til investeringar. Potten til fordeling er på 42 millionar.

Gulrøter i sandjord på Ogna

OGNA GARD: Marthe Skjørestad, Sigbjørn Skjørestad, Ervin Skretting med Anita Skjørestad (2) på armen, Hilde Skjørestad og Hilde Skjørestad (3).

Jorda på Ogna gjer at familien Skjørestad på Ogna gard kan så gulrøter ekstra tidleg. Kvart år blir det dyrka opp mot 400 tonn gulrøter her, i tillegg til 180.000 buntar.

- Engasjer dykk i E39 nå

Marit Epletveit, leiar Rogaland bondelag.

Bondelagsleiar Marit Epletveit er klar i sin tale. Bøndene må kjenna si besøkstid og uttala seg om ny E 39 før det er for seint.

Vil ha Landbruksdirektoratet til Rogaland

Rogaland bondelag stiller seg bak ønsket om å få Landbruksdirektoratet til Rogaland.

Fylkesordførar og fylkesmann har gått saman for å få flytta Landbruksdirektoratet frå Oslo til Rogaland. Rogaland bondelag støttar dette og deltek i arbeidet med å få flytta arbeidsplassane vestover.

Politisk verkstad med Geir Pollestad

35 bøndre frå Karmøy, Haugesynd, Tysvær og Vindafjord møtte på haugen gard i Skjold, torsdag. Tekst og foto: Jan Idar Haugen

Torsdag inviterte Geir Pollestad (Sp) til politisk verkstad på Haugen gard i Skjold.

Møt instasauen Dumbo

Sauen Dumbo frå Suldal har eigen instagramprofil.

Dei færraste sauer har eigen instagramkonto. Det har Dumbo. Her får ho hjelp av matmor og bonde Ida Nerheim til å fortelja om livet som sau.

Landbruket inntar facebook

Desse bileta og mange fleire har blitt delte av bønder og landbruksinteresserte i Rogaland dei siste dagane.

Ny trend spreier landbruksbilete på sosiale medier.

Jordtjuven og forbrukarstyrt handlekorg – dette meiner årsmøtet til Rogaland bondelag

Frå årsmøtet i Rogaland bondelag, 10. og 11. mars 2017.

Kvart år kjem årsmøtet i Rogaland bondelag med nokre uttaler - resolusjonar. I år var det makta hjå forbrukaren, arkeologar og jordvern som vart trekt fram.

Marit Epletveit er ny leiar i Rogaland bondelag

Gjesdalbonde Marit Epletveit (39) er ny leiar i Rogaland bondelag.

Årsmøtet i Rogaland bondelag valde laurdag Marit Epletveit frå Gjesdal bondelag til ny leiar.

Småglimt frå politisk time på årsmøtet

Frå venstre: Terje Halleland (Frp), Per Kåre Foss (KrF), Torstein Tvedt Solberg (Ap), Olav Røysland (H), Iselin Nybø (V) og Geir Pollestad (Sp).

Frp meiner dei har sett landbruket på agendaen, medan Sp vil ha 18-årsgrense på landbruksmeldinga. Politikarane fekk høvet til å fronta sin landbrukspolitikk på Rogaland bondelag sitt årsmøte.

- Kor er vernet av dyrka og dyrkbar jord til matproduksjon?

Ole Andreas Byrkjedal

Avtroppande leiar i Rogaland bondelag, Ola Andreas Byrkjedal, er i sin opningstale på årsmøtet, bekymra for at dei store samferdselsprosjekta i fylket vil ta mykje landbruksjord.

Regjeringa vil ha meir fisk og mindre raudt kjøt

måltidsglede

Tysdag presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) regjeringa sin handlingsplan for kosthald. Handlingsplanen vart presentert på konferansen Måltidsglede i Stavanger.

Rekordoppmøte på bondelagsmøte på Bore samfunnshus

møte bore bondelag

80 personar ville få med seg nytt om framtida for landbruket på Jæren. Møtet i regi av bondelaga i Klepp og Sola bondelag sette ny rekord.

Siste styremøte for Ola Andreas

Ola Andreas med fylkesleiarbiltene

Snart er det hans bilete som heng på veggen. Mandag hadde styret i Rogaland bondelag sitt siste møte før årsmøtet.

Våre samarbeidspartnere