Nyheter

Bortfester du tomter?

feste

Fristen for å foreta et engangsløft i festeavgiften er 31. desember.

Bonde med biogassanlegg kan få innovasjonspris

Olav Røysland frå Voll i Klepp kan få Innovasjonsprisen 2018 av Norsk Landbrukssamvirke.

Grisebonde Olav Røysland frå Voll i Klepp er nominert til Innovasjonsprisen 2018 av Norsk landbrukssamvirke.

Korleis gjekk det etter Synne?

På synfaring på Eik i Lund for å sjå kva arbeid som er gjort etter Synne i 2015.

I 2015 åt store vassmasser seg inn mot både byggjefelt og gardar i Lund kommune. Korleis er det med beredskapen nå?

Vervepremie til det beste lokallaget i Rogaland

er du medlem i bondelaget

I forbindelse med Norges Bondelags vervekonkurranse, som går ut året, annonserer Rogaland en egen vervepremie til fylkets beste vervelag.

Distriktsmøte – ein møteplass for lokallag

Nærare 40 lokale tillitsvalde deltok på distriktsmøtet i regi av Rogaland bondelag onsdag kveld.

Tre dagar, tre møte, tre plassar. Mange finn vegen til distriktsmøte denne veka.

- Nyttig med leiarmøte

Torbjørn Madland og Inga Steinsland var to av 31 påmelde lokallagsleiarar på leiarmøte i Rogaland bondelag.

Torbjørn Madland er fyrstereisgut og Inga Steinsland gammal travar på leiarmøta til Rogaland bondelag. Men at møtet er nyttig, er dei begge samde om.

- Landbruket må meir fram i den offentlege samtalen

Harald Birkevold, kommentator i Stavanger Aftenblad.

Kommentator i Stavanger Aftenbladet, Harald Birkevold, meiner at både den enkelte bonden og landbruksorganisasjonane kan gjera ein betre jobb i å forklara og formidla kva ein held på.

Leiarmøte i Rogaland bondelag

Alle lokallagsleiarar i bondelag i Rogaland er kvart år samla til leiarmøte, saman med gjester frå andre landbruksorganisasjonar og inviterte foredragshaldarar. I år var denne gjengen samla.

10. og 11. november er gamle og nye leiarar i lokallaga i Rogaland samla til leiarmøte.

Våre samarbeidspartnere