Nyheter

Distriktsmøter vinteren 2016

forsamling gjesdal

Vinterens distriktsmøter ble holdt tradisjonen tro i Aksdal og Gjesdal, den 26. og 27. januar. 26 deltakere møtte i Aksdal og 79 møtte i Gjesdal. Vi var heldige og fikk Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag til Aksdal, og Arild Bustnes, næringspolitisk sjef i næringspolitisk avdeling til Gjesdal.

Stormøte på Varhaug og stortingsrepresentanter på Jærbesøk

Skadsem og Dale

Mer en 600 bønder møtte opp på Varhaug Idrettshall på mandag for å høre den nye landbruksministeren debattere tollvern sammen med representanter fra Næringskomiteen i Stortinget. Før møtet fikk stortingsrepresentantene en omvisning i Rogaland.

God oppslutning på Lund Bondelags møte om ny E 39

Lund Bondelag arrangerte 19.01.16 møte om fremtidig E 39, med både god oppslutning og godt engasjement.

Dobbeltspor over Jæren

møte

Fylkesleiar Ola Andreas Byrkjedal og org. sjef Olav Sande var på måndag i møte med fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal og leiar i samferdselstyret Arne Bergsvåg. Grunnen til møtet var alle utspela som er kome i samband med dobbeltspor for jernbane over Jæren og eit ønskje å verta oppdatert på planen om dobbeltsporet.

Konsert/Kulturkveld til støtte for Rogalandsgarden

Konserten vert i Nærbø kyrkje fredag 5. februar kl. 19.00

Fotokonkurransen "Vi lager maten din"

sau

Vi gratulerer Lund Bondelag som vinner av fotokonkurransen og 5000 kr. Innsender av bildet var Kjell Andreas Heskestad.

Seminar & årsmøte i 4H-gård Norge

19.-21. februar 2016 inviterer 4H-gård Norge til Seminar & årsmøte på Jæren. 4H Rogaland og Jærmuseet, Vitengarden er vertskap.

Stormøte på Varhaug

Tema: Er norsk landbruk og næringsmiddelindustri avhengig av dagens tollvern, eller tåler næringa eit svekka tollvern? Mandag 25.1.2016 kl 19.00 – Varhaug Idrettshall Møteleiar: Tom Hetland OPPDATERT: landbruksminister Jon Georg Dale kommer.

Våre samarbeidspartnere