Nyheter

Husk å meld deg på Inn På Tunetmøtet!

Siste frist for å melde seg på Inn På Tunet-møtet den 15. januar på Øksnevad er nå.

Organisasjonssjefen fyller 60 år!

Organisasjonssjefen i Rogaland Bondelag, Olav Sande, fyller i dag 60 år. Vi i Rogaland Bondelag gratulerer jubilanten!

Bioenergikonferanse 28. januar

Bioenergikonferansen 2015 blir arrangert på Øksnevad vgs den 28. januar.

Gratulerer årets finalister og vinnere i Det Norske Måltid

Khöler

Rogaland Bondelag ønsker å gratulere årets finalister og vinnere fra Rogaland i det Norske Måltid. Med mer enn en tredjedel av finalistene er rogalandsprodusentene klart overrepresentert i årets finale.

Møte i Dalanerådet

dalanerådet

Bondelaga i Dalane hadde samling mandag 5.januar på Helleren gard i Lund.

Møte i Valnemnda

Valnemnda

Valnemnda heldt i dag møte kor dei arbeide med si innstilling til årsmøtet. Dei ynskjer innspel frå lokallag og enkeltmedlemmar om moglege kandidatar. Ta gjerne kontakt med leiar Sigmund Rangen på tlf 402 24 153 eller sigmund.rangen@gmail.com.

Nyansatt på kontoret i Rogaland Bondelag

Wenche Pollestad

Wenche Pollestad er ansatt som vikar for Marianne Osmundsen Bø, som går ut i permisjon til oktober.

Våre samarbeidspartnere