Nyheter

Dialogmøte med Lars Petter Bartnes på Bryne

Dialogmøte

17. februar møtte leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, 14 bønder fra Jæren på Bryne Kro. Bøndene var ikke medlemmer av Bondelaget, og hadde anledning til å diskutere deres uenigheter med bondelaget sammen med bondelagslederen.

Bonde i medgang og motgang (Vaulali, Aksdal og Rennesøy)

Norsk Landbruksrådgiving HMS arrangerar ope møte om garden sin viktigaste ressurs – menneske.

Investeringsvilje blant jærbøndene

Trygve Selbak (gårdseier), Jon Egil Jakobsen (jordbruksavdelingen i Time), Arne Berge (formann i Time bondelag) og Reinert Kverneland. FOTO: Pia Hetland

Stadig flere bønder på Jæren går over til løsdriftfjøs. Dette fører til mer nybygging enn på lenge.

Kurs i kommunikasjon, presentasjonsteknikk og mediehåndtering

Kjell Andreas Heskestad

Infoutvalget i Rogaland Bondelag mener det er viktig at næringen står samlet med et lett og forståelig budskap utad. Dette kan gjøres ved å ha felles, enkel og tydelig budskap som synliggjøres i media. Formålet med kurset er å gjøre oss bedre til å formidle vårt budskap på en klar og god måte.

Hvordan få frem et budskap i media?

Brita Skallerud fra Norges Bondelag kommer for å snakker om utfordrende tema i landbruket. Hvordan gjøre disse mer forståelige for folk flest?

5. februar inviterer Innovasjon Norge og Forskningsrådet i Rogaland til Åpen dag

Innovasjon Norge og Forskningsrådet Rogaland inviterer til Åpen dag. De vil gjøre all sin kompetanse tilgjengelig for dere. Fra kl 0800 -2000 er det bare å komme innom enten for å gjøre en speed date om en idè eller et prosjekt, få tips om hvordan skrive en søknad, gi tilbakemelding om forbedringer til dem eller høre på korte foredrag mellom 1100-1300 og 1730-1900. I løpet av dagen vil også 9 utekontor være tilgjengelig.

Distriktmøtene januar 2015

Gjesdal

Det ble holdt distriktmøter for Nord-Fylket 27. januar og for Ryfylke, Jæren og Dalane samlet den 28. januar.

Bondelaget ønskjer Listhaug-bønder velkomne

Bilete henta frå Gjesdalbuen

– Det er synd at dei ikkje vel å stå samla, seier Marit Epletveit, leiar i Gjesdal Bondelag om Gjesdal-bøndene som fekk besøk av ministeren, til avisa Gjesdalbuen.

Våre samarbeidspartnere