Nyheter

- Et skuffende tilbud

- Statens tilbud er skuffende, og svarer overhodet ikke på landbrukets krav om økte inntektsmuligheter for å øke norsk matproduksjon. Det er svært urovekkende at regjeringa ikke tar Stortingets krav om mer mat på norsk jord på alvor, sier Ola Andreas Byrkjedal, leder i Rogaland Bondelag.

Traktordager i Kongeparken

Kongeparken

Gjesdal bondelag har hatt stand i Kongeparken i helgen (25 og 26. april) i forbindelse med traktordager som Kongeparken arrangerte.

Et nøkternt krav

Jordbrukets krav er nøkternt og danner et godt grunnlag for en jordbruksavtale, sier Ola Andreas Byrkjedal, leder i Rogaland Bondelag.

Innovasjon Norge Rogaland har brukt opp potten av bedriftsretta landbruksmidler til Jæren.

Fordelinga av bedriftsretta midlar frå Innovasjon Noreg Rogaland til investeringar på Jæren er nå brukt opp og det er stopp i mottak av søknader om investeringsstøtte og rentestøtte.

Aksjonsdag på Øksnevad videregående skole

elever forsyner seg med mat

Rogaland Bondelag hadde aksjon sammen med Jærkokken Heine Grov på Øksnevad vgs.

Bondevennaksjon i Suldal

bondevenn Suldal

Ingvild Hovind fikk årets Bondevennpris av Suldal Bondelag. Årets bondevennaksjon setter lys på de som ikke driver som heltidbønder, men på deltidsbønder og andre som jobber i landbrukets randsone.

Full støtte til ny E39- trasé over Høg-Jæren.

Stor interesse for forslag om ny E 39 over Høg-Jæren

Om lag 150 personer deltok på Time Bondelag sitt informasjonsmøte om nytt forslag til E39-trasé som ble arrangert på Undheim samfunnshus torsdag kveld.

Arild og Hanne Helland har hatt besøk av unge bønder fra Sør- Trøndelag

Hos Arild og Hanne

Arild (28) og Hanne (26) har drevet Helland Holstein på Varhaug i Rogaland i seks år. Og her er det ungt pågangsmot! Vi bruker det vi har og prøver å gjøre det beste ut av det, sa de til de unge bøndene som var på besøk fra Sør-Trøndelag.

Våre samarbeidspartnere