Nyheter

Norges Bondelag sitt årsmøte er i gang på Lillehammer

Delegasjonen frå Rogaland

Fylkesleiar Ola Andreas Byrkjedal har med seg 11 engasjerte utsendinger på årsmøte

Fylkesleiar Ola Andreas Byrkjedal og org. sjef Olav Sande er på representskapsmøte i Norges Bondelag.

Foto fra NRK

I morgon onsdag den 10. og torsdag den 11. juni er det årsmøte i Norges Bondelag. Tema for rep. skapsmøte er evaluering av jordbruksoppgjeret, forhandlingane og resultat.

Landbruksdebatt med lokale politikarar frå Time på Jærdagen 2015

Time politikarar

Time Bondelag arrangerte landbruksdebatt med lokale politikarar på Jærdagen. Viktige tema som blei tatt opp var blant anna kommunevalg, kommunesamanslåing ,jordvern og bomringen på Jæren.

Åpen gård på Tveit videregående skole, søndag 31. mai kl.12.00 - 16.00

Tysvær

Offisiell åpning med Brita Skallerud, Norges Bondelag. Dyreutstilling, kjøring med hest og hund, trøtraktor løype, gråtass slår gras m.m.

Lars Petter Bartnes kom til Rogaland for å greia ut om årets jordbruksavtale

Lars Petter Bartnes

På tysdag 26. mai var leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes på besøk i Rogaland for å delta på åpne møter der jordbruksavtalen var tema.

Åpent møte med Lars Petter Bartnes om jordbruksavtalen 2015

Lars Petter Bartnes

Bjerkreim og Rogaland Bondelag inviterer til åpent møte på Bjerkreim samfunnshus, tirsdag 26.mai kl. 19.30. Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, kommer for å orientere om jordbruksavtalen.

Besøk på Terje Hålands pelsfarm og Rogaland Pelsdyrfôrlag

Omvisning minkfarm

Styret i Rogaland Bondelag var invitert av Pelsdyralslaget på befaring på Terje Hålands pelsdyrfarm på Brusand, og til Rogaland Pelsdyrfôrlag SA på Sirevåg.

Norsk matproduksjon - eit verdispørsmål!

møte nordfylket

Lokallaga i Nord Rogaland var samla til møte tysdag kveld. Det ferske tilbodet frå Staten i jordbruksforhandlingane vart sjølvsagt debattert. Norsk landbruk står for ein stor verdiskaping i tillegg til å gje forbrukaren sikker og trygg mat. Slik skal det vera i framtida og. Desse verdiane må også regjeringa sjå!

Våre samarbeidspartnere