Nyheter

Ny dyrkingsteknikk reddar fruktavlingane

For om lag eitt år sidan skreiv me her i avisa om ekteparet Roald Vold og Mariann Kåsen på Jørstad på Ombo som ved hjelp av ein ny dyrkingsteknikk kom til å revolusjonera fruktdyrkinga her i landet. Lenke til originalartikkel i Øyposten i artikkelen.

Åpen Gård på Rennesøy

Traktor

Rennesøy Bondelag arrangerte Åpen Gård den 9. august på Sokn Gard, som er hjem til Gunnvor og Jostein Eiane, om lag 50 kyr, 320 vinterfora sauer og to katter.

Storbonde i Sola

Han klorer seg fast mellom stadig flere bolighus og et voksende veinett. Arnstein Røyneberg er bonde nær byen, og tror på romslighet. Les heile intervjuet i Bondevennen. Lenke i artikkel.

God sommer!

Kontoret vil kun være delvis bemannet i sommerferien. Er det ingen på kontoret, ring organisasjonssjef Olav Sande.

Fleire innlegg frå Rogalands-utsendingane

Arnstein Røyneberg

Under årsmøtet var Arnstein Røyneberg , Lisa Breiland og Bente Gro M. Slettebø på talarstolen og snakka om forskning og utvikling, biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel og hvordan bruke heile garden sine ressursar i drifta.

Krav om lausdrift i melkeproduksjonen

Kjell Andreas Heskestad

Nestleiar Kjell Andreas Heskestad sa i sitt innlegg at det handler om framtiden til små og mellomstore melkebruk

Pelsdyrhald er eit viktig dyreslag i norsk landbruk

Ola Andreas Byrkjedal

Fylkesleiar Ola Andreas Bykjedal tok opp pelsdyrhald som er ein del av og eit viktig dyreslag i norsk landbruk.

Tor Inge Eidesen sitt innlegg på årsmøtet

Tor Inge tok i sitt innlegg opp korleis betre økonomien i kornproduksjonen og at ordingar som premiere kvalitet må innførast.

Våre samarbeidspartnere