Nyheter

Prima Gruppen fokuserer på kjernevirksomheten - samordner slakterivirksomheten med Nortura

Prima Gruppen vil konsentrere seg om kjernevirksomheten og selger til Nortura den delen av verdikjeden som ikke bidrar til produktdifferensiering. Avtalen styrker konkurransekraften og bidrar til større produktmangfold og bedre økonomi for bøndene.

Ny telefoniløsning på kontoret

Vi har nå gått over til en ny telefoniløsning på kontoret. Fasttelefon- nummerne er ute av drift med unntak av sentralbordet som har TLF: 51 88 72 70. For øvrige tlf. nummer gjelder kun mobilnummer. Se Om Bondelaget på Rogaland sine hjemmesider for øvrig kontaktinformasjon

Styresamling i Sogndalstrand

titania

Styret la sitt styremøte til Sogndalstrand kulturhotell denne uken. Det ble fortalt en imponerende fortelling om Sogndalstrand og omvisning i området. Cittaslow fortalte om Sokndal kommune og det ble tid til besøk i Titania gruvene med leder i Sokndal Bondelag Tron Skjefsrås. Styret i Rogaland Bondelag fikk også med seg gårdsbesøk hos Gaute Urdal og hos styremedlem Kjell Andreas Heskestad.

Er mjølkekvoteordninga gamaldags?

aarsland

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug er på besøk i Rogaland for å møta blant anna mjølkeprodusentar. Ho seier mjølkekvoteordninga er moden for revisjon, effektivisering og mjølkebruka må få løyve til å produsera meir. Ut frå dagens regelverk - kven er det av de 1443 mjølkeprodusentane i Rogaland som har eit problem med taket på mjølkekvote?

Nei til Listhaugs forslag fra KrF- og Venstre- politikere

norges bondelag

Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) og Pål Farstad (V) er enige om at forutsigbarhet for landbruket er det viktigste for å øke norsk matproduksjon i framtida.

Skjoldbønder fronter ny kampanje

jan idar

Kari og Jan Idar Haugen fra Skjold er to av bøndene som er med på å vise hvorfor Norge trenger bonden. - Jeg er stolt over at Norge har et godt landbruk som produserer trygge og gode råvarer, sier Jan Idar Haugen. Det er nå få uker til årets jordbruksforhandlinger er i gang, og i landbruket er spenningen stor til i hvilken retning den nye regjeringen vil ta næringa.

Invitasjon til åpent møte om matsikkerhet

Velkommen til debattmøte om matsikkerhet, onsdag 2. april i Etne Kulturhus, Hordaland.

Resolusjoner fra årsmøtet i Rogaland Bondelag 2014

FN har oppnevnt 2014 til det internasjonale året for familiejordbruk. Dette er en heder til den norske formen for jordbruk. Norge er annerledeslandet. Man må høre på bonden når han uttaler seg om utfordringene i norsk jordbruk.

Våre samarbeidspartnere