Nyheter

Bondevenn- Kjell Olav Stangeland

Kjell Olav Stangeland også ein god Bondevenn. Han he vist landbruket fram gjennom Jærbladet mang ein gong. Time Bondelag setter stor pris på hans engasjemang for allmenheita.

Nasjonal kampanjedag

Det var godt oppmøte og god stemning på torget i dag. Ryfylke Livsgnist spilte musikk med en god dose humor og det ble delt ut rundstykker, melk og brosjyrer. Heine Grov mottok bondevenn T-skjorte, diplom og lokale råvarer for å ha vært sentral i å løfte frem og markedsføre lokale råvarer av god kvalitet. Også Øystein Hansen fra LO og Anita Løyning fra kokkemesterlauget mottok hver sin pris. Øystein Hansen for sitt arbeid mot et sterkere tollvern og Anita Løyning for å være opptatt av norske råvarer og sitt engasjement i forhold til tur for kokkeelever som arrangeres sammen med Rogaland Bondelag, hvor målsetningen blant annet er å vise kokkeelever hvordan norsk kvalitetsmat blir produsert.

Bondevenn- Hadle Nevøy

Stavanger Bondelag utnevner Landbruksdirektør Hadle Nevøy som Bondevenn. Hadle er en god støttespiller for landbruket i Rogaland.

Bondevenn

Marta Dagestad Undheim , veterinærkona som er som ei sol for landbruket. Ho er flittig brukt av jornalister som treng nogen svar . Ei dame med mange jern i ilden,og alltid eit smil på lur.Time Bondelag setter stor pris på det hu representerer og gjer, og utnemner ho til ein verdig Bondevenn.

Time Bondelag utnevner Bo Jensen som Bondevenn

Bo Jensen driv ysteri på Aurenes i Time.her produserast Knudenosten som er basert på geitemelk. Utdanning som kokk,sevitør,konditor og ikkje minst slakter vitner om eit pågangsmot og evne til å produsere litt utradisjonelt på Jæren. Her er ikkje mange Geitebesetninger.Ein god Bondevenn som framhever Norske kortreiste råvarer,samt eit stabilt Landbruk.

Open Gard søndag 25. august

Vi oppfordrer lokallaga til å arrangera Open Gard 25. august. Påmeldingsfristen til Norges Bondelag er 15. april

Nasjonal kampanjedag onsdag 10. april

Det arrangeres nasjonal kampanjedag for alle bondelagene. I Rogaland møter vi opp på torget fra kl. 12.00-13.00 onsdag 10.april. Det vil her være utdeling av ferske rundstykker, informasjonshefter om norsk landbruk og underholdning fra Ryfylke Livsgnist. Videre vil det være utdeling av Bondevenn- T- skjorter til noen personer som vi mener har gjort en spesielt god jobb i å snakke opp norsk landbruk. Vel møtt!

Dispensasjon for spreing av husdyrgjødsel – ta kontakt med kommunen

Våren 2013 er sein, vi ventar frost fram til påske og har ikkje grunn til å forvente at jorda er frostfri før eit stykke ut i april. Dette saman med ein haust der mange ikkje fekk spreidd den gjødselmengda ein hadde planlagt, i kombinasjon med tidleg innsett av beitedyr, har ført til at mange nå har overfylte gjødsellager. Jærkommunane orienterer i eit felles skriv om skriftleg søknad (pr. brev, e-post eller personleg frammøte) om spreiing av husdyrgjødsel.

Bondevenn

Time Bondelag var på medlemsmøte til Time Sau å Geit. Der var blandt andre Annette Lerbrekk og fortalte om Mathall prosjekte sitt på Bryne. Anette er 22 år ,utdanna kokk med kjærleik til lokalprodusert kortreist mat. Nå fyre ho i gang med Mathall på Bryne planlagt åpna til Jærdagen. Hennes engasjemang ,ståpå vilje å bevisste meining om råvarer og matopplevelser er eit forbilde for mange.Kundane skal møta eit ansikt som innbyr til lun drøs. Vi ønsker lukke til videre å gler oss til å besøke resturangen for eit måltid . Ein god bondevenn som vi setter pris på. Time Bondelag

Sterkt engasjement i Tysvær

Det var applaus og «buing» frå salen, og det var kviskring i rekkene. Rogaland Bondelag og lokallaga på Haugalandet arrangert bondemøte med listetoppane i jordbruksfylket. Ordstyrar Harald Dale syte for ein effektiv debatt.

Politisk møte i Aksdal

120 personer fant veien til Tysværtunet i Aksdal i går kveld. Listetoppene i Rogaland tok for seg sentrale tema som tollvern og markedsregulering. Det var godt engasjement fra salen. Møtet hadde som mål å synliggjøre forskjellene i de politiske program på sentrale tema som opptar næringa spesielt. Møtet ble ledet av Harald Dale.

Valgkampstart i Rogaland

Møt opp på Bondemøte med listetoppene på Tysværtunet i Aksdal tirsdag 19. mars kl 19.00

Bondevenn

Time Bondelag har tjuvstarta Bondevenn-aksjonen. Dei var på Årsmøte til HLB og nytta høve til å overrekke Dag Jørund ei T-skjorte med påskrifta Bondevenn. Han er ein engasjert og dyktig person som ivrer for landbruket å naturen. Kunnskap og lærdom i tillegg til forskning er viktigt å få ut til folket. Dag Jørund fekk i tilleg ein pose kaffi til å nyte når han sitter i T-skjorta å ser utover Jæren. Han sette stor pris på skjorta og sko bruke den godt.

Resolusjon frå årsmøtet i Rogaland Bondelag 2013.

Utan importvern og jordvern stopper landbruket. Importvernet og matjorda er avgjerande om ein skal auke norsk matproduksjon

Årsmøte i Rogaland Bondelag

Årsmøtet i Rogaland Bondelag ble avholdt fredag 8.- lørdag 9. mars på Scandic Stavanger Forus. Sentrale tema var jordbruksforhandlingene 2013 v/nestleder i Norges Bondelag, Berit Hundåla. Tom Hetland, Aftenbladet sin kommentator hadde sitt innlegg "Eit politisk skråblikk framføre stortingsvalget". Ola Andreas Byrkjedal ble valgt som leder et år til. Nestleder Per Inge Egeland og styremedlem Gette Eidesen og Liv H Svendsen (RBK) gikk ut av styret. Kjell Andreas Heskestad ble valgt som ny nestleder. Lisa Breiland gikk inn i styret og har tidligere vært 2. vara. Jan Idar Haugen fra Skjold ble valgt som nytt styremedlem. Varamedlemmer ble: 1.vara: Arnstein Røyneberg, Sola. 2.vara Ane Waage Haakull, Tysvær. 3. vara: Jarle Ravnås, Strand. Årets lokallag ble Tysvær Bondelag.

Landbrukspolitisk møte i Tysværtunet, Aksdal tysdag 19. mars kl 19.00

Det arrangeres bondemøte med listetoppane i Tysværtunet, Aksdal tysdag 19. mars kl 19.00 Kva er skilnaden i dei ulike partia sin landbrukspolitikk? Leiar i Norsk landbrukssamvirke Sveinung Svebestad utfordre politikarane: Forutsetningar for eit norsk landbruk!

Månedens Agrigründer

Ekteparet Sølvi (30) og Åge Finnesand (38) bor og driver gård på Haugvaldstad på Mosterøy. Datteren Selma er 18 måneder.De satser på sau og kylling med full konsesjon (140 000 slakta dyr). Gården disponerer om lag 140 mål, av disse er ca. 80 mål utmark.

Årsmøte i Rogaland Bondelag

Vil bli avholdt torsdag 8. -fredag 9. mars Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2. Programmet finner du under.

Mediekurs

Det var godt oppmøte på kurset i kommunikasjon om mediehåndtering som ble holdt i regi av Informasjonsutvalget i Rogaland Bondelag. 50 kursdeltakere fant veien til Måltidets Hus onsdag 27. januar. Brita Skallerud fra Norges Bondelag gav tips og ideer i møte med media basert på egne erfaringer. Ragna Krogstad, kommunikasjonssjefen i Norges Bondelag gav en innføring i bruk av sosiale medier- twitter, facebook, blogg osv.

HMS markdag

Egersund Bondelag og Helleland Bondelag inviterer til HMS- markdag. Markdagen vil bli holdt lørdag 2. mars kl 11.00- 14.00 på Slettebø hos Sigmund Slettebø. Tema vil være brann og brannsikring og reduksjon av støveksponering i arbeidsmiljøet. Møtet er åpent for alle og det vil være en enkel servering.

Strand-bonde innstilt som ny Norsvin-leder

Strand-bonde Geir Heggheim er innstilt som ny sentral styreleder i Norsvin, etter at kollega Willy Finnbakk fra Time har frasagt seg gjenvalg.

God jordkvalitet i Rogaland

Nesten halvparten av dyrka mark i Rogaland har en svært god jordkvalitet. Skog og landskap presenterer nå jordsmonnstatistikk for Rogaland.

Kva tener bonden?

- er tala reelle? Stormøte 11.02.13 kl 19.30, Bjerkreim Samfunnshus. Me får presentert lokale tal. Innlegg ved nestleiar i NBL, Brita Skallerud, og statsvitar Svenn Arne Lie. Sistnemnde set spørsmålsteikn ved den økonomiske utviklinga i landbruket. Vel Møtt! Arr: Bondelaga i Dalane

Samvirke fenger i Dalane

Bygda sør i Rogaland var møtestedet da det ble invitert til stormøte om samvirke i anledning samvirke året 2012. Kanskje ikke så rart siden de lokale samvirkeforetakene står sterk i lokalsamfunnet. Dalane Innkjøpslag og den lokale Coop marked butikken er blant de viktigste møtestedene for lokalbefolkningen.

Distriktsmøtene våren 2013

Det var godt oppmøte og godt engasjement på distriktsmøtene i januar. På programmet stod valget 2013 og jordbruksforhandlingene 2013, samt aktuelle saker fra lokallagene.

Kurs i kommunikasjon og mediehåndtering. 27. februar 2013 på Måltidets Hus

Det er viktig for næringa å stå samlet med et felles og lett forståelig budskap utad. Det er avgjørende for næringens fremtid at politikere, beslutningstakere og forbrukere ser viktigheten av primærnæringa. Dette gjøres ved å ha felles, enkle og tydelige budskap som synliggjøres i media. Infoutvalget i Rogaland Bondelag inviterer med dette til kurs i kommunikasjon, presentasjonsteknikk og mediehåndtering for tillitsvalgte i landbrukets organisasjoner.

Valgkampduell

Over 300 personer møtte opp på det landbrukspolitiske- møte på Varhaug mandag 28. januar. Det var godt engasjement og oppmøte. De lokale bondelagene i Hå arrangerer et slikt møte 7. året på rad sammen med SR- bank.

Landbrukskonferansen 2013

Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og KS Rogaland inviterer til Landbrukskonferansen 2013. Konferansen blir arrangert på Quality Hotel Residence i Sandnes 5.-6. mars. Tirsdag 5. mars er det landbrukspolitisk konferanse og onsdag 6. mars er det fagsamling for landbruksforvaltninga.

Landbruksmøte på Varhaug 28. januar

Rødgrønt eller blått, hva betyr det for landbruket i Rogaland? Bondelaga i Hå og Sparebank 1, SR- bank inviterer til landbruksmøte i Varhaug idrettshall mandag 28. januar klokken 19:00. Det blir innlegg ved landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, og næringspolitisk talsmann i Høyre, Svein Flåtten. Det blir god tid til debatt og spørsmål, og det vil være en enkel servering.

Mat og landbruk 2013

Landbrukssamvirkets årlige konferanse/ temakonferansen ble avholdt på Scandic Vulkan ved Mathallen i Oslo 16.- 17. januar. Siri Lill Mannes var konferansier og av andre foredargsholdere kan man blandt annet nevne Sveinung Svebestad styreleder i Norsk Landbrukssamvirke og landbruks og matministeren Trygve Slagvold Vedum som ønsket velkommen til konferansen.

VELLYKKA AVLØYSARKURS

Det vart nyleg arrangert avløysarkurs på Landbruksenteret på Helleland. Etter initiativ frå Mjølkeprosjektet i Dalane samarbeidde dei 3 avløysarlaga i Dalane om å arrangere kurset. Eigersund avløysarlag var kursleiar. Kurset gjekk over 3 kveldar. Fagfolk underviste i fôring, mjølking, dyrehelse og HMS. Før deltakarane får kursbevis må dei også dokumentere gjennomført praksis frå fjosstell på gard. Det var 21 deltakarar, og ei god blanding av både erfarne og ferske avløysarar frå alle dei 4 Dalanekommunane. Tilbakemeldingane på kursopplegget var gode.

Våre samarbeidspartnere