Nyheter

Time Bondelag inviterte nye bønder til eit infomøte i Smia på Smiagarden, Undheim tysdag 27.01

Det møtte 8 bønder som har overtatt garder ved årsskifte. I tillegg stilte landbrukskontoret med 4 tilsette og bondelaget med 2 tillitsvalde. Landbrukskontoret orienterte om ordningar og regelverk. Det er ein etat med fagleg høg kompetanse som vil gje service til næringa.

Landbruket opplever nå en positiv trend, hevder landbruksminister Sylvi Listhaug

I følge Sylvi Listhaug opplever landbruket nå en positiv trend, hun mener utviklingen har gjort skremslene hun ble møtt med til skamme. For enkelt, mener Bondelaget

Landbruket opplever nå en positiv trend, hevder landbruksminister Sylvi Listhaug

I følge Sylvi Listhaug opplever landbruket nå en positiv trend, hun mener utviklingen har gjort skremslene hun ble møtt med til skamme. For enkelt, mener Bondelaget.

Siste måndagen i januar er blitt fast dato for stormøtet for landbruk

Lars Petter Bartnes blei i sommar valt som ny leiar i Norges Bondelag. Måndag kjem han til Varhaug på det årvisse landbruksmøtet, som bondelaga i Hå arrangerer i lag med Hå kommune og Sparebank 1 SR-Bank. Tida er da inne for at bønder og andre samlar seg i Varhaughallen for å drøfta landbrukspolitikk. I fjor blei det sett besøksrekord, arrangørane håper på like mange i år.

Stormøte landbruk

Måndag 26.01.2015 arrangerer Bondelaga i Hå i samarbeid med SpareBank 1 SR-Bank og Hå kommune stormøte. Sted for møte er Varhaug Idrettspark. Her kommer blant annet Sylvi Listhaug, Lars Petter Bartnes og Ola Bekken og vil ta for seg sentrale landbrukspolitiske spørsmål.

Bli med videre, kurs i landbrukspolitikk

Kurset tar for seg viktige sentrale sammenhenger i norsk landbrukspolitikk, samt aktuelle politiske utfordringer.

Høringer mot konsesjonsloven

Fylkesmannen i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa sier nei til fjerning av konsesjonsloven og boplikten. Hun står sammen med 15 av 17 Rogalands-kommuner som svarte at de var imot å fjerne konsesjonsloven. To kommuner ønsker å oppheve loven, og Kvitsøy kommune mener den bør bli valgfri for kommunen. To kommuner ettersender høringssvar etter fristen.

Visst nyttar det!

løpet av de syv årene U-landutvalget har vært engasjert i Sambolabo, har det skjedd stor utvikling i landsbyen. Les heile artikkelen i Bondevennen. Lenke i artikkel.

Husk å meld deg på Inn På Tunetmøtet!

Siste frist for å melde seg på Inn På Tunet-møtet den 15. januar på Øksnevad er nå.

Organisasjonssjefen fyller 60 år!

Organisasjonssjefen i Rogaland Bondelag, Olav Sande, fyller i dag 60 år. Vi i Rogaland Bondelag gratulerer jubilanten!

Bioenergikonferanse 28. januar

Bioenergikonferansen 2015 blir arrangert på Øksnevad vgs den 28. januar.

Gratulerer årets finalister og vinnere i Det Norske Måltid

Rogaland Bondelag ønsker å gratulere årets finalister og vinnere fra Rogaland i det Norske Måltid. Med mer enn en tredjedel av finalistene er rogalandsprodusentene klart overrepresentert i årets finale.

Møte i Dalanerådet

Bondelaga i Dalane hadde samling mandag 5.januar på Helleren gard i Lund.

Møte i Valnemnda

Valnemnda heldt i dag møte kor dei arbeide med si innstilling til årsmøtet. Dei ynskjer innspel frå lokallag og enkeltmedlemmar om moglege kandidatar. Ta gjerne kontakt med leiar Sigmund Rangen på tlf 402 24 153 eller sigmund.rangen@gmail.com.

Nyansatt på kontoret i Rogaland Bondelag

Wenche Pollestad er ansatt som vikar for Marianne Osmundsen Bø, som går ut i permisjon til oktober.

Møte med Jærlaga

Den årlige samlinga med lokallagslederne på Jæren ble avholdt på Jæren Hotell 18. desember.

Velkommen til Inn på tunet- Informasjonsmøte 15. januar 2015

Sted: Øksnevad vgs. Tid: Torsdag 15. januar kl. 18.00- 21.00 Målet med møtet er å lage en møteplass der interesserte kan få grunnleggende kunnskap om Inn på tunet, samt å møte etablerte tilbydere som kan dele sine erfaringer. Møtet er et samarbeid mellom IPT- Rogaland, Fylkesmannen i Rogaland og Norges Bondelag

Rogaland Bondelag ønsker alle en riktig god jul!!

Det blir redusert bemanning på kontoret 22. og 23. desember. I romjulen stenger vi kontoret. Vi er tilbake for fullt mandag 5. januar! Kontoret ønsker alle en riktig fin jul!

Hvordan få frem et budskap i media?

Kurs i kommunikasjon, presentasjonsteknikk og mediehåntering 11. Februar 2015, Tysværtunet kulturhus

Eit klokt vedtak i ei viktig sak frå Rogaland!

Fylkesutvalet i Rogaland vil behalde konsesjonslova! Fylkesutvalet i Rogaland vedtok i si høyringsuttale å behalda konsesjonslova. Elin Schanche frå Høyre stemte for fylkesrådmannens tilråding om å behalda konsesjonslova saman med representantane frå AP, KrF, SP og uavhengig repr.

Opphevar vern av svarthalespoven

Klepp-bønder får ei julegåve frå klima- og miljøvernministeren. Svarthalespoven er foreslått fjerna frå vernelista.

Rogaland Bondelags kommentar til Pelsdyrutvalgets konklusjon

Pelsdyrutvalget har i dag gått ut med sin konklusjon om pelsdyrsnæringa i Norge. Flertallet av utvalget går inn for videre drift av pelsdyrfarmer i Norge. Rogaland Bondelag er fornøyd med utvalgets konklusjon og forslag til forbedringer.

Bonde i medgang og motgang!

19 nov. arrangerte Norsk landbruksrådgiving Rogaland temamøte "Bonde i medgang og motgang" Det ble avholdt 2 møter, et på dagtid og et på kveldstid. Auditoriet på Øksnevad vid. skole var nesten full.

INVITASJON TIL FAGDAG «JAKT PÅ STORE ROVDYR»

Det inviteres til fagdag med tema jakt på store rovdyr, jerv, gaupe, ulv og bjørn. Fagdagen blir holdt både i Årdal og på Helleland.

Bonde i medgang og motgang!

Åpent møte om gårdens viktigste ressurs – menneskene Bønder, bondefamilien, landbrukets rådgivere og andre interesserte inviteres til aulaen på Øksnevad vgs. Onsdag 19. november kl. 12.00 eller 19.30.

Ein jærbu og ein stavangermann

Les om da Jærbonden kolliderte med en Stavangermann i en rundkjøring ved Kvadrat. Artikkelen finner du link til under.

Ledermøte 2014

Ledermøte 2014 er i gang på Scandic Stavanger City Hotell i Stavanger. 58 lokallagsledere og gjester har møtt opp og politisk arbeid dag står på agendaen dag 1. Per Skorge fra Norges Bondelag har holdt sitt innlegg om Bondelagets politiske arbeid i medvind og motvind og det åpner for debatt etter innlegget.

Biogasskonferanse

Bondelaget tok del på Biogasskonferanse. Det var Biogass Rogaland og IMPLEMENT som inviterte til konferanse tirsdag 4.- onsdag 5. November 2014 på Quality Airport Hotel Stavanger. Det var rundt 80 deltakere fra Norge, Danmark og Sverige til stede på konferansen som tok for seg tema som i høyeste grad er aktuelt for miljøet og landbruket.

Temamøte i toll og markedsregulering

Bondelaget tok del på temamøte i toll og markedsregulering på Utsikten i Kvinesdal onsdag 5. november

Distriktsmøtene høsten 2014

Det ble avholdt distriktsmøte i Aksdal den 29. oktober med 22 oppmøtte. 30. oktober ble det avholdt distriktsmøte på Bore Samfunnshus. Her var det i alt 33 oppmøtte og på Helleland den 3. november møtte også 33 bondelagsmedlemmer opp.

Se viktige datoer under fanen "møter og kurs"

Temamøte i toll og markedsregulering

Samarbeidsrådet i Rogaland inviterer til temamøte i toll og markedsregulering onsdag 5. november. Møtet vil bli avholdt på Utsikten i Kvinesdal fra kl.11.00- 15.00.

Biogasskonferanse

Biogass Rogaland og IMPLEMENT inviterer til Biogasskonferanse tirsdag 4.- onsdag 5. November 2014 på Quality Airport Hotel Stavanger. Vi ønsker deg hjertelig velkommen!

Jordvern i ord og handling

Over 70 deltakere møtte opp på Sola Kulturhus 9. oktober for å delta på konferansen ”Jordvern i ord og handling”.

Jordvernkonferansen 2014

Med 100 oppmøtte på Frøylandsaksjonen og god dekning i media, er det tydelig at jordvern engasjerer. Rogaland Bondelag inviterer til vår jordvernkonferanse 9. oktober, på Sola Kulturhus.

Tur med kokkeelever

Tur med kokkeelever har blitt en årlig begivenhet arrangert av Rogaland Bondelag i samarbeid med Kokkemesterlauget Rogaland og Heine Grov. Alle videregående skoler i Rogaland som har vg 2 klasse innen kokk og servitør er invitert. I alt 36 elever og lærere møtte opp på årets arrangement.

Jordvernaksjon på Frøyland

Over hundre møtte opp da Rogaland og Time Bondelag aksjonerte onsdag 1. oktober mot nedbyggingen av 350 dekar god jord på Frøyland på Time.

Jordvernaksjon på Frøyland

Time kommune ønsker å bygge ned omlag 350 dekar med god jordbruksjord på Frøyland. Fylkesmannen vil ikke godta dette og saken er nå anket inn til kommunaldepartementet. På onsdag 1. oktober kommer kommunal, miljø og landbruksdepartementet på befaring. Vi skal markere vår motstand mot nedbyggingen av matjorden på Frøyland.

Vervekurset 2014

Onsdag 24. september møtte 14 verveinteresserte til vervekurs på Hillevåg. Kaja Heltorp, prosjektleder i Tørre å Spørre, kom fra Oslo for å holde kurset.

Tematime på Bjerkreimsmarken fredag 26.09 «Hovedutfordring for norsk landbruk»

- Korleis er utsiktene for eit berekraftig landbruk på Jæren og i Dalane med regjeringa sin landbrukspolitikk? Professor Reidar Almås, Landbruksdirektøren i Rogaland Hadle Nevøy og Anfinn Rosnes i SR-Bank 1 deltek.

Har du lyst bli med U-landsutvalget til Kamerun?

I februar 2015 planlegger U-landsutvalget en studietur til Sambolabo, Kamerun i forbindelse med Rogalandsgardens prosjekt i området. Prosjektet retter seg mot et holdningsskapende arbeid og danning av grupper til – spesielt blant kvinner og ungdom – med vekt på motivering, organisering og mobilisering av lokale ressurser, bygging av brønner og bruer, og danning av innkjøpssamvirke.

Invitasjon til konferansen Jordvern i Ord og Handling: Hvordan håndtere arealbehovet på kort- og mellomlang sikt?

Rogaland Bondelag har gleden av å invitere til jordvernkonferansen Jordvern i Ord og Handling. Konferansen tar for seg det viktige jordvernet på Nord-Jæren på kort og mellomlang sikt. Hvordan skal vi håndtere de pågående utfordringene for den fremtidige bruken av verdifull matjord? Vi har invitert politikere og fagpersoner til debatt.

Invitasjon til Unge Bønder-kurs

Bondelagene i Rogaland og Agder inviterer til unge bønder-kurs fredag 17.- lørdag 18. okrover 2014. Kurset vil bli avholdt på Utsikten i Kvinesdal. Målet med kurset er å gi nyttig kunnskap til unge som har eller skal overta gården. Det vil blant annet bli gitt en innføring i juss og eierskifte, samvirke, utdanningsmuligheter, landbruksøkonomi og HMS.

Åpen gård

Det var mye folk på Åpen gård i helga til tross for dårlig vær. Svein Martin Haaland hadde åpen gård på Haaland, Figgjo hvor også Lodve Haaland hadde omvisning på pelsdyrfarm. Videre var det åpen gård hos Stein Ove og Magny Byberg i Hommersåkveien på Sandnes og Kurt Hobberstad på Varhaug.

Dialogmøte om Jærens utvikling på Kleppe

Torsdag 21. august møtte nærmere 200 interesserte fra flere organisasjoner, partier og næringsinteresser til dialogmøte om jordvern på Klepp Rådhus.

Bli med i utforminga av dei gode arealløysingane for jærregionen!

Dialogforumet Jærsmiå inviterer til open dialogkveld i Klepp rådhus 21 august. Tema: Kor skal me dyrka og kor skal me bygga? Og korleis blir me betre på å snakka saman? Me vil gjerne ha DEG med i dialogen om berekraftig arealutvikling og gode lokalsamfunn i jærregionen. Dialogsamlinga startar kl. 18.30.

Vinneren av fotokonkurransen- Bondens hverdag

Det ble kåret en vinner av fotokonkurransen i forkant av ferien. Vinneren ble Synnøve Veien fra Nærbø. Bildet ble tatt da kyrne ble sluppet ut 2. pinsedag. Noen av kyrne kunne tenkt seg en tur utenfor gjerdet. Trond Lode og Damian Sikorski samler troppene på bildet. Et gavekort på Phileas Fogg kommer i posten til Synnøve. Takk til alle som har sendt inn flotte bilder!

Åpen gård- arrangement i Rogaland

Det arrangeres Åpen gård i Riska, Tysvær, Sandnes og på Varhaug. Oversikten finner du under.

Båndtvang

Det er båndtvang i hele landet fra 1. april til 20. august (§ 6 i Hundeloven). I denne perioden skal hunder holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet. Båndtvangen er til for å verne vilt og husdyr da det i denne perioden er mange sårbare ungdyr, på beite og i naturen.

- Dette er ikkje eit glansbilete

Bjørn Egil Friestad, ein av Jærens store mjølkeprodusentar, veit kva det kostar å bli storbonde. Han tenker ofte på korleis livet ville vore om han dreiv mindre. Les heile det openhjartige intervjuet i Bondevennen. Klikk for å finne link til artikkelen.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere