Nyheter

Invitasjon til Unge Bønder-kurs

Bondelagene i Rogaland og Agder inviterer til unge bønder-kurs fredag 17.- lørdag 18. okrover 2014. Kurset vil bli avholdt på Utsikten i Kvinesdal. Målet med kurset er å gi nyttig kunnskap til unge som har eller skal overta gården. Det vil blant annet bli gitt en innføring i juss og eierskifte, samvirke, utdanningsmuligheter, landbruksøkonomi og HMS.

Åpen gård

Det var mye folk på Åpen gård i helga til tross for dårlig vær. Svein Martin Haaland hadde åpen gård på Haaland, Figgjo hvor også Lodve Haaland hadde omvisning på pelsdyrfarm. Videre var det åpen gård hos Stein Ove og Magny Byberg i Hommersåkveien på Sandnes og Kurt Hobberstad på Varhaug.

Dialogmøte om Jærens utvikling på Kleppe

Torsdag 21. august møtte nærmere 200 interesserte fra flere organisasjoner, partier og næringsinteresser til dialogmøte om jordvern på Klepp Rådhus.

Bli med i utforminga av dei gode arealløysingane for jærregionen!

Dialogforumet Jærsmiå inviterer til open dialogkveld i Klepp rådhus 21 august. Tema: Kor skal me dyrka og kor skal me bygga? Og korleis blir me betre på å snakka saman? Me vil gjerne ha DEG med i dialogen om berekraftig arealutvikling og gode lokalsamfunn i jærregionen. Dialogsamlinga startar kl. 18.30.

Vinneren av fotokonkurransen- Bondens hverdag

Det ble kåret en vinner av fotokonkurransen i forkant av ferien. Vinneren ble Synnøve Veien fra Nærbø. Bildet ble tatt da kyrne ble sluppet ut 2. pinsedag. Noen av kyrne kunne tenkt seg en tur utenfor gjerdet. Trond Lode og Damian Sikorski samler troppene på bildet. Et gavekort på Phileas Fogg kommer i posten til Synnøve. Takk til alle som har sendt inn flotte bilder!

Åpen gård- arrangement i Rogaland

Det arrangeres Åpen gård i Riska, Tysvær, Sandnes og på Varhaug. Oversikten finner du under.

Båndtvang

Det er båndtvang i hele landet fra 1. april til 20. august (§ 6 i Hundeloven). I denne perioden skal hunder holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet. Båndtvangen er til for å verne vilt og husdyr da det i denne perioden er mange sårbare ungdyr, på beite og i naturen.

- Dette er ikkje eit glansbilete

Bjørn Egil Friestad, ein av Jærens store mjølkeprodusentar, veit kva det kostar å bli storbonde. Han tenker ofte på korleis livet ville vore om han dreiv mindre. Les heile det openhjartige intervjuet i Bondevennen. Klikk for å finne link til artikkelen.

God sommer!

Kontoret i Rogaland Bondelag ønsker alle en riktig god sommer. Kontoret er ubemannet frem til mandag 4. august.

Unge bønder- kurs

Årets unge bønder- kurs vil bli avholdt 17.- 18. oktober 2014 på Utsikten i Kvinesdal. Kurset vil i år arrangeres sammen med Vest Agder Bondelag.

KLOKE HENDER TAR GREP- Invitasjon til konferanse om praktiske arbeidsplasser og landbruk

Konferansen "kloke hender tar grep" arrangeres på Finnøy fredag 22. august i forbindelse med Tomatfestivalen 2014. Flere viktige tema settes på dagsorden.

Arbeiderpartiet vekket av Kæ seie bonden

På Bondetinget uttalte Knut Storberget (AP) frå talarstolen at Kæ seie bonden hadde fått AP til å vakna. Den uttalelsen resulterte i fornying av garderoben.

Årsmøte i Norges Bondelag

Rogaland Bondelag stiller med 12 utsendingar til møtet. Etter leiar i Norges Bondelag Nils T Bjørke sitt innlegg vart det opna for generaldebatt. Rogalandsdelegasjonen er aktive og følgjande har hatt innlegg frå talarstolen: Ola Andreas Byrkjedal, hans innlegg er lagt ved. Marit Epletveit, Sonja Herikstad Skårland, Lisa Breiland, Kjell Andreas Heskestad og Arne Berge har også hatt innlegg som fekk gode tilbakemeldingar , enten i replikk eller ved kontakt i pause.

Sammenligning av Statens tilbud og den nye avtalen

Onsdag kveld i forrige uke kom regjerings- og støttepartiene til enighet om jordbruksoppgjøret. Her på kontoret har vi satt forslagene opp mot hverandre. Den nye avtalen gir en økning på 250 millioner over budsjett utover Regjeringens originale forslag, og opphever eller demper noen av Regjeringens endringer.

Rekordstor Åpen Gård på Tveit Jordbruksskule

Søndag 25. mai holdt Tysvær Bondelag, Tveit Jordbruksskule og 4 H Åpen Gård for 6000 besøkende på Tveit Jordbruksskule.

Rogaland Bondelag i tog til Stortinget

Tirsdag 20. mai viste over 6000 bønder og støttespillere sin misnøye med Statens tilbud overfor Stortinget. Opptoget gikk fra Landbrukets hus i Schweigaardsgate, via Youngstorget til Stortinget og Eidsvolls plass.

Aksjon E-39

Torsdag 15. mai aksjonerte Berkreim Bondelag langs E-39.

Vardebrenning på Hebnes

Bålbrenning på Haugalandet

Det ble arrangert bålbrenning på Haugalandet med ungdommer fra Tysvær

Blokkade på eggpakkeri

Rogaland bondelag blokkerer utkjøring av egg på jæregg, nortura og jonas h meling. Aksjonsviljen er på topp.

Finnøy og Rennesøy Bondelag aksjonerte på Mosterøy i dag

Bønder aksjonerte i nordfylket

Stort oppmøte på aksjon mot statens tilbud i jordbruksoppgjøret.

Aksjon E- 39 krossmoen

Felles aksjon med Egersund, Helleland, Lund og Sokndal Bondelag.

Time Bondelag

Time Bondelag har hatt traktorkolonne fra Håland til Bryne og endte opp på rådhuset der varaordfører fikk overrukket ein vase med en blomsterbukett i. Vasen var en tom melkekartong og blomstene var bjørkelauv og løvetannblomster. Han takka for buketten ,sa han forsto symbolikken å tilførte at han ikke var enig i alt med Listhaug. Time Bondelag

Brudd i jordbruksforhandlingene

”Regjeringa fører en jordbrukspolitikk som vil svekke matproduksjonen i Rogaland,” sier leder i Rogaland Bondelag, Ola Andreas Byrkjedal.

Gardsbesøk i Vindafjord

Stortingsrepresentant Olaug Bollestad (KRF) var måndag på besøk i Vindafjord. Krf-følget la turen innom Haugen gard i Skjold der dei fekk møta representantar frå lokale bondelag. Vindafjordordførar Ole Johan Vierdal (SP) var og med på møtet.

Statens tilbud ble lagt frem i dag

Tilbudet fra staten i årets jordbruksforhandlinger svarer dårlig på framtidens utfordringer for norsk matproduksjon. Bøndene tilbys en inntektsvekst som bare er litt over halvparten av det andre grupper får. Dette vil øke inntektsavstanden mellom bønder og andre grupper. En økning av totalramma på 150 millioner kroner, som er ti prosent av det bøndene ba om

Månedens Agrigrûnder

Samboerne Audun Nårstad (31) og Christine Soma (27) er to unge sauebønder på Ombo i Finnøy kommune. De har barna Pia(4), Ailo(1) og Iben(3mnd). Det tok over gårdsbruket etter Audun sin tante og onkel i september 2012.

Bondevenner- Tysvær Bondelag

I påsken utnevnte Tysvær Bondelag sine bondevenner. Temaet var bruk av norsk mat, og Sandra Andrea Kvammen Aksland og Jan Atle Kalkvik ble hedret av næringen. Begge er opptatt av lokale råvarer og bruker mye kortreist mat i virksomheten sin.

Avduking av bautastein i Randaberg

Randaberg Bondelag satte opp en bautastein for å hedre alle de som med håndmakt har dyrka jorda, grøftet og fjernet stein. .Her synger Randaberg Mannskor før varaorfører Jarle Bø avduker steinen. Vel 150 personer møtte opp til sermonien i fantastisk vær søndag 27 april.

Norges Bondelag har lagt fram jordbrukets krav

”Bondelaget har lagt fram et klimasmart og nøkternt krav som vil være med på å sikre bøndenes framtid i Norge”, sier Ole Andreas Byrkjedal, leder for Rogaland Bondelag.

Oppsummering av kravet 2014.

Jordbruket sitt forhandlingsutvalg forventer at Stortinget sitt mål om auke imatproduksjonen og lønnsomhet vert følgd opp i årets jordbruksoppgjør. Inntektsnivået i jordbruket må hevjast slik at avstanden til andre grupper vert redusert.

Måltidets Hus Bondevenn

Stavanger Bondelag har utnevnt Måltidets Hus til Bondevenn.

GOD PÅSKE!

Rogaland Bondelag ønsker alle en riktig god påske. Vi tar fri torsdag, fredag og mandag, men er ellers på kontoret og vi er tilgjengelige per telefon

Aksjonsdag på Kvadrat

Styret og kontoret sto på stand på Kvadrat, hvor vi delte ut chips, brosjyrer og utnevnte Jonny Engelsvoll til Bondevenn.

Bondevenn

Sokndal Bondelag utnevnte Sogndalstrand kulturhotell til Bondevenn. Dette fordi de bruker lokale råvarer fra gårdene i området på sitt kjøkken og fordi de har turer for turister hvor det å vise frem norsk landbruk og kulturlandskap er målet med turene.

Vårens vakreste eventyr

På Fogn i Finnøy kommune er lamminga godt i gang. Rasmus Bø har 200 vinterfôra sau og venter ca 450 lam. Rasmus steller godt med dyra og det er populært for barn og forbispaserende å komme innom sauhuset for en titt. Besøket blir tatt godt imot og får både se fødsler og kose med lam. Det er lange dager og våkne netter, men Rasmus får god hjelp av sin far.

Prima Gruppen fokuserer på kjernevirksomheten - samordner slakterivirksomheten med Nortura

Prima Gruppen vil konsentrere seg om kjernevirksomheten og selger til Nortura den delen av verdikjeden som ikke bidrar til produktdifferensiering. Avtalen styrker konkurransekraften og bidrar til større produktmangfold og bedre økonomi for bøndene.

Ny telefoniløsning på kontoret

Vi har nå gått over til en ny telefoniløsning på kontoret. Fasttelefon- nummerne er ute av drift med unntak av sentralbordet som har TLF: 51 88 72 70. For øvrige tlf. nummer gjelder kun mobilnummer. Se Om Bondelaget på Rogaland sine hjemmesider for øvrig kontaktinformasjon

Styresamling i Sogndalstrand

Styret la sitt styremøte til Sogndalstrand kulturhotell denne uken. Det ble fortalt en imponerende fortelling om Sogndalstrand og omvisning i området. Cittaslow fortalte om Sokndal kommune og det ble tid til besøk i Titania gruvene med leder i Sokndal Bondelag Tron Skjefsrås. Styret i Rogaland Bondelag fikk også med seg gårdsbesøk hos Gaute Urdal og hos styremedlem Kjell Andreas Heskestad.

Er mjølkekvoteordninga gamaldags?

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug er på besøk i Rogaland for å møta blant anna mjølkeprodusentar. Ho seier mjølkekvoteordninga er moden for revisjon, effektivisering og mjølkebruka må få løyve til å produsera meir. Ut frå dagens regelverk - kven er det av de 1443 mjølkeprodusentane i Rogaland som har eit problem med taket på mjølkekvote?

Nei til Listhaugs forslag fra KrF- og Venstre- politikere

Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) og Pål Farstad (V) er enige om at forutsigbarhet for landbruket er det viktigste for å øke norsk matproduksjon i framtida.

Skjoldbønder fronter ny kampanje

Kari og Jan Idar Haugen fra Skjold er to av bøndene som er med på å vise hvorfor Norge trenger bonden. - Jeg er stolt over at Norge har et godt landbruk som produserer trygge og gode råvarer, sier Jan Idar Haugen. Det er nå få uker til årets jordbruksforhandlinger er i gang, og i landbruket er spenningen stor til i hvilken retning den nye regjeringen vil ta næringa.

Invitasjon til åpent møte om matsikkerhet

Velkommen til debattmøte om matsikkerhet, onsdag 2. april i Etne Kulturhus, Hordaland.

Resolusjoner fra årsmøtet i Rogaland Bondelag 2014

FN har oppnevnt 2014 til det internasjonale året for familiejordbruk. Dette er en heder til den norske formen for jordbruk. Norge er annerledeslandet. Man må høre på bonden når han uttaler seg om utfordringene i norsk jordbruk.

Årsmøte i Rogaland Bondelag

Årsmøte i Rogaland Bondelag ble avholdt 14. og 15. mars, på Rica Maritim Hotel i Haugesund.

"Kæ seie bonden"

Videoen ble lansert på Årsmøte i Rogaland Bondelag i dag og ble møtt av stående applaus fra publikum. Den er nå blitt spredt på sosiale medier samt Aftenbladet, Dagbladet og Nrk. Videoen er rettet spesielt til Sylvi Listhaug og vi håper at budskapet når frem.

Kurs i praktisk HMS-arbeid.

Kurset vart arr. av bondelaga i Dalene og Landbrukets HMS-tjeneste. Opplegget bestod i 3 deler; Ein kurskveld, nettbasert testprøve og gardsbesøk med kartlegging. I alt 16 deltakarar frå heile Dalane deltok og Arfinn Særheim var kursleiar. Det er altfor mange ulykker i landbruket og forebyggande arbeid er særs viktig i denne samanheng. Kurset tok tak i dette og belyste måter å få satt ting i system.

Film til Listhaug

Bøndene går til filmen for å nå Listhaug. Fem bønder fra Rogaland er i dag samlet på et gårdsbruk på Kverneland for å filme scener og mulgens årets hit. Stemningen er god og bøndene glimter til. Vi gleder oss til filmen er ferdig!

Gårdsbesøk hos Lisa Breiland

Lisa Breiland i styret i Rogaland Bondelag hadde besøk av Helge Thorheim og Roy Steffensen som er stortingsrepresentanter for Frp og Finnøy-ordfører Gro Skartveit. Grunnen til at de ble invitert hjem på Gårdsbesøk er at styret i Rogaland Bondelag har diskutert hvordan de kan holde god kontakt med “Rogalandsbenken” på Stortinget.

Våre samarbeidspartnere