Nyheter

NIBIO søker fjørfeprodusenter

NIBIO har behov for kontakt til fjørfeprodusenter som vil bli med på et prosjekt om uttak av prøver fra vaskevann. Formålet er å dokumentere innhold av næringsstoffer i vaskevann fra fjørfeproduksjon (både fra produksjon av egg og slaktekylling).

Jordbruksorganisasjonene søkte om framskynda lisensjakt på ulv i Rovviltregion 1

Fikk blankt avslag av Miljødirektoratet.

Helsing til lokallaga frå fylkesleiar i Rogaland Bondelag

- Kjære lokale bondelag i heile fylket. Eg hadde sett fram til, og gleda meg skikkelig til, å treffe dere alle på distriktsmøte i november. Sånn kan det dessverre ikkje bli.

Eit ja til jordvern og nei til bytte av fisk mot kjøt

Fylkestinget har endeleg landa Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke, og i møte med næringsministeren kjem det frem at fisk og jordbruk ikkje skal settast opp mot kvarandre i Brexit-forhandlingane

Nye retningslinjer for livdyromsetning i Rogaland ifm bekjempelse og kontroll av Ringorm

Ringormsituasjonen i Rogaland er langt bedre nå enn på samme tid i fjor, men sykdommen blusser ofte opp om høsten og utover vinteren, og dermed må vi på denne tiden være ekstra varsomme og årvåkne for tegn på ringorm.

Fagdag om gardsvarmeanlegg 12. november

I samarbeid med Rogaland Bondelag og Fylkesmannen i Rogaland inviterer CH4 til fagdag for gardbrukarar og produsentar innanfor landbruket.

Årsmøte i Norges Bondelag er i gang

Årets årsmøte i Norges Bondelag foregår digitalt. Rogaland Bondelag har 12 delegater til årsmøte i Norges Bondelag. Arthur Salte fra Rogaland ble valgt inn i styret i Norges Bondelag.

Hels på Møyfrid

Møyfrid Grødem skal jobbe hjå oss dei neste 6 månadene.

Mandag 21.9 var det styremøte

Les om sakane her.

Rogaland sikra seg heile ni finaleplassar til Det Norske Måltid

Atter ein gong viser matfylket Rogaland at me har mykje godt på gang! Gratulerer til alle finalistar!

Beitesyning med Rogaland Arbeiderparti

Fredag 18. september tok me representantar frå Rogaland Arbeiderparti ut for å sjå på beite og ein god drøs om vann og klima.

Spørreundersøkelse om Brannvarslingsanlegg

Vi er pålagt å ha brannvarslingsanlegg i de fleste husdyrrom. Det ble i 2014 gjennomført en undersøkelse for å finne ut om brannvarslingsanleggene fungerte som tenkt.

Har du hugsa å søke om berekraftmidlar?

1. Oktober går fristen ut for å søke om støtte til skadeforebyggande tiltak frå Bondelagets og Gjensidiges berekraftfond.

Sjølvsagt er det og gøy på landet, Sjur Håland

Sjur Håland i Bondevennen hadde ein kommentar om Rogaland Bondelag sine sider på Facebook. Her er svaret frå styret i Rogaland Bondelag :)

Mandag 24. august var det styremøte i Rogaland Bondelag

Denne gang var disse sakene oppe:

Er du medlem i valnemnda i lokallaget? Bli med på nettkurs!

I haust skal de gjere ein viktig jobb for Rogalands-jordbruket – å finne nye, gode tillitsvalte for lokallaga. I så høve inviterer me dykk til eit nettkurs kl. 19.30 den 2. september.

Gjesdal Bondelag traff blink

Når riksmedia inntek lokalsamfunnet gjeld det å tenkje kreativt.

Vår matjord er di framtid

Styreleiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, har nytta ferien til å skrive ned nokre tankar rundt matjord og landskap.

Sommerstengt på kontoret

Rogaland Bondelag tek ein velfortent sommarferie

Vegmyndigheitene snakkar om jordvern, men gjer ikkje noko med det

I alle fall når ein veljar trasé til ny veg. For endeleg har me fått svar på kva trasé ny E39 skal ta gjennom Sør-Rogaland.

Rogaland- og Stavangerpolitikarane står opp for jordbruket

Fylkesutvalet i Rogaland Fylkeskommune og formannskapet i Stavanger kommune står opp for jordbruket i sine høyringssvar om Klimakur 2030.

Kvifor snakker ikkje Rogalands-representantane på Stortinget om bøndene?

Med ein Klimakur-rapport som kan rasere landbruket i Rogaland, saknar me at Rogalands-representantane til Høgre kjem på bana. Eller er ikkje alle arbeidsplassane i landbruket noko å verne om?

Jordbruksforhandlingane trygt i hamn

Det har vore korte, men intense forhandlingar i Oslo, men ein kom i mål innan fristen.  Ein amputert utgåve av jordbruksforhandlingane er dermed fullført og signert.

Ei god helg for bøndene i Rogaland        

Auka tak for veterinærreiser og  gartnarar inn i ordninga for avlingsskade. Denne helga har verkeleg synleggjort den viktige rolla Rogaland Bondelag har for bøndene i Rogaland

Ingen i nærleiken av Nærbø

Rogaland Bondelag har hatt vervekonkurranse og fått ein meget verdig vinner.

Joa, det vart Bjoa!

Mange aktivitetar og godt humør, det har vore ei stor glede å følgje med Bjoa Bondelag i 2019

Matjorda i Time er viktigare enn nokon sinne

Verda er i krise og landet vårt treng meir mat produsert lokalt. Då kan me ikkje øydeleggje den jorda me treng for å mette Noreg.

Borte dårleg, heime best

Noreg treng friske bønder og landbruksarbeidarar. Difor gir me nokre tips og triks til oppførsel utanfor heimen.

Attvald gjennom nettval

Rogaland Bondelag gjennomførte i dag eit forenkla digitalt årsmøte med kunn årsmøtesaker og val.

Viktig informasjon om brenning av lyng og bråte

Viktig beskjed frå Rogaland brann og redning; Utsett all brenning

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Er du beredt?

Koronaviruset set oss alle på prøve. Me oppfordrar alle til å sjekke sin eigen gards beredskapsplan, slik at du er mest mogleg trygg på kva du skal gjere viss sjukdomen kjem til gards.

Tiltakspakke frå regjeringa

Regjeringa har i dag lansert fleire tiltak for å dempa ringverknadane frå korona-viruset

 Viktig informasjon om årsmøtesaker og valg 2020

Rogaland Bondelag jobber med å finne en digital løsning for avstemming av årsmøtesakene (arbeidsplan, årsmelding, budsjett, regnskap) + valg.

Me fulgte pelskompensasjonsdebatten på Stortinget

Tysdag 11. februar behandla Stortinget eit representantforslag om full erstatning for pelsbøndene.

Januar er møtetid

Rogaland Bondelag har nytta januar til å møte andre aktørar i Rogaland, på blant anna Solamøtet og Det Norske Måltid

Distriktsmøte på Bryne

Bondelagsåret er i gong, årets fyrste distriktstmøte er unnagjort.

Pressemelding frå Rogaland Bondelag

Bønder som har fått trekk i tilskot må få sakene sine prøvd på ny

Jærbonden tener mindre enn andre bønder i Rogaland

Dette kjem fram i ein rapport som NIBIO la fram i dag. Inntekta til bøndene på Jæren låg mest 30 000 under kva ein fekk i resten av Rogaland. Rapporten forklarar tala med mellom anna vanskelege fôrår i 2017 og 2018.

Ufatteleg trist

Dette seier styreleiar i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit, om den endelege forskrifta om erstatning for pelsdyrbøndene.

Mentorordninga kjem til Rogaland i 2020!

Etter eit treårig prøveprosjekt i nokre fylke og gode tilbakemeldingar, kan no bønder i heile landet søka om å få sin eigen mentor i 2020.

Inspirerande samling for leiarane i Rogaland Bondelag

Både nye og gamle leiarar var i helga samla til to dagars seminar på Scandic Forus.

Det er mykje kjekt å ta seg til under Agrovisjon til helga.

Bonding med bønder

Rogaland Bondelag og Kokkemesterlauget i Rogaland tok med seg kokkeelevar må tur til bønder i Rogaland.

Styretur til Suldal

Rogaland er eit variert og mangfaldig fylke, så styret og dei tilsette i Rogaland Bondelag har godt av å sjå andre forhold og produksjonar enn dei som ein er vant med sjølv.

Rogaland Bondelag er på tur i pereferien

Styret i Rogaland Bondelag og dei ansette på kontoret er på tur til Suldal, det er difor ingen på kontoret 25-26 september.

Tine for Time

Om lag 50 engasjerte menneske møtte opp på Hognestad Klubbhus då Time Bondelag og Tine produsentlag inviterte til Bondecafè.

Kontoret held stengt torsdag 12.09

Grunna kurs for dei ansatte er det ingen tilstade på kontoret i dag. Me stiller oppglødde og fulle av ny kunnskap på kontoret i morgon tidleg.

Ny organisasjonssjef i Rogaland

Me overlet ord og tonar til vår nye organisasjonssjef, Irene Tjøstheim.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere