Nyheter

Produksjonsregulering av eggproduksjonen må på plass

Henning Røyneberg var klar frå talarstolen på kva Noregs Bondelag må gjere med eggproduksjonen

Åsbjørn Høyland sitt innlegg på årsmøte i Norges Bondelag

Åsbjørn Høyland hadde et godt innlegg om gjødselregelverket på årsmøtet i Norges Bondelag i dag. Innlegget i sin helhet finner du i denne saken

Høyringssvar til gjødselbrukforskrift

Rogaland Bondelag har sendt inn høyringssvar til gjødselbrukforskrifta

Hvordan slår avtalen ut på ditt bruk?

Her kan du sjekke hvordan jordbruksavtalen påvirker økonomien på ditt bruk.

Jordbruksavtale: Et viktig inntektsløft

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er enige med staten om jordbruksavtale for 2025 på over 3 milliarder kroner. - Et samlet jordbruk har fremforhandlet en avtale som gir bonden vesentlig økte inntektsmuligheter, sier Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag.

Bonde, bygg i tre!

Klimavenlege og moderne landbruksbygg i tre er tema for den spanande fagdagen på Nesheimtunet.Arrangør er Rogaland Skognæringsforum i samarbeid med Rogaland Bondelag og Statsforvaltaren i Rogaland.

Ulike kostnadsberegninger gir store utslag

Staten og jordbruket har ulike beregninger for hvordan kostnadene vil utvikle seg i 2025. Dette gir ulike utslag i jordbruksoppgjøret.

Tilbodet frå Staten er overlevert

"No ser me fram imot å setja oss grundig inn i tilbodet og vurdera vidare forhandlingar" seier styreleiar i Rogaland Bondelag, Ståle Hustoft.

Kampen om Kalberg er ikkje vunnen

Green Mountain gir førebels opp planane for datasenter på Kalberg men slaget er langt frå over. Dette skriv Jakob Eskeland, styremedlem i Rogaland Bondelag.

Skuffande frå næringskomiteen

Skuffande at det landbruksvenlege fleirtalet ikkje klarte å finna saman i forhandlingane

Møte med Rogalandsbenken

Det tredje rogalandstinget gjekk av stabelen i går.

Innlegg fra Representantskapet i Norges Bondelag

Representskapet i Noregs Bondelag er samla og Rogaland Bondelag har allereie markert seg frå talarstolen.

Høyring gjødelsregelverket

Me er glade for at gjødselregelverket no vert sendt ut på høyring. Det er avgjerande for forutsigbarheten for bøndene i Rogaland at desse spørsmåla no vert avklarte.

Bekjempelse av landøyda langs vei

Rogaland Bondelag utarbeidet en avtale med Rogaland Fylkeskommune der bøndene får, etter avtale med Rogaland Bondelag, tillatelse til å bekjempe og sprøyte problemugras på Rogaland Fylkeskommunes grunn. Tillatelsen er begrenset til vegareal som ligger nært opptil bondens egne eller leide jorder.

Resolusjon frå Rogaland Bondelag

Rogaland Bondelag vedtok ein fem punkts resolusjon på årsmøtet i helga

Nytt styre på plass

Etter helgas årsmøte er det nye styret i Rogaland Bondelag klart

Leiars tale 2024

Styreleiar i Rogaland bondelag, Ståle Hustoft, starta årsmøtet med leiars tale.

Skuffande frå regjeringa

Pressemelding om Regjeringas opptrappingsplan.

Rogaland Bondelag sitt innspill til jordbruksforhandlingene

Tirsdag 5. mars var siste styremøte for Bente Gro M. Slettebø, Jon Tore Refve og Silje Kristin Bekkeheien før disse går av ved årsmøtet i helga. Sammendraget fra Rogaland Bondelag sitt innspill til jordbruksforhandlingene kan du lese her.

Studietur- Auka verdiskaping på garden

Tysvær bondelag og Tysvær og Bokn bonde- og småbrukarlag inviterer til studietur 14. mars

Årsmøtesakene 2024

Årsmøtet vil bli avholdt 8.-9. mars 2024 på Quality Hotel Maritim i Haugesund. I denne saken finner du sakspapirene for årsmøtet.

Det hastar. Nå er tolmodet slutt!

Om knappe to månader skal budsjettnemnda for jordbruket levera talgrunnlaget som dannar grunnlaget for årets jordbruksforhandlingar.

Har du farlige rundballer?

Visste du at rundballer som står for nær en vei, kan gjøre en utforkjøring til en dødsulykke? Det er viktig å passe på at rundballer og annet landbruksutstyr ikke ligger i sikkerhetssonen langs en vei.

Stormøte på Varhaug

Det var godt oppmøte og stort engasjement på stormøte på Varhaug mandag 29. januar.

Gladmelding fra Gjensidige og en honnør til dyktige ansatte i Norges Bondelag!

Ringorm i Rogaland: Gjensidige har besluttet dekningsutvidelse for kunder som opplever økonomisk tap i forbindelse med livdyrsalg i den gjenstående sonen i Rogaland fra 12. desember 2023.

Ringorm i Rogaland- reviderte tiltak fra januar 2024

Fra januar 2024 er det kun en rød sone i Rogaland. Rød sone i Hå oppheves!

Godt nytt arbeidsår!

Det er godt å starta på eit nytt år. Sjølv om me ikkje startar med heilt blanke ark, så likar iallfall eg at årshjulet i landbruket alltid gir oss ein ny sjanse. Eg set meg mål for drifta på garden, planlegg, evaluerer og set meg nye mål. 

Utlysning av fylkeskommunale tilskudd innen regional utvikling 2024

Rogaland fylkeskommune lyser nå ut tilskudd for 2024, så har du en aktivitet eller et prosjekt du ønsker å gjennomføre kan de kanskje hjelpe.

Fem av fem til Strand!

Strand Bondelag er eitt av dei ti første laga som har klart å verve fem medlemmar av fem tillitsvalte.

Me må setta rett verdi på den maten me produserer!

Les fylkesleiars tale til leiarmøte i 2023 her.

Gjensidige opphever tegningsrestriksjoner for ringorm i Rogaland!

Gjensidige har gjort en ny risikovurdering og konkludert med å oppheve tegningsrestriksjonene for ringorm i Rogaland

#Landbruksløftet må koma nå!

Før stortingsvalet i 2021 stilte eit samla landbruk seg bak oppropet #landbruksløftet. Målet om å løfta inntekta til nivå med lønsmottakarar, målt med eit talgrunnlag som bøndene kjenner seg igjen i, må realiserast nå. Her er ei oppsumering av kva Norges Bondelag meiner om talgrunnlag og opptrappingsplan.

Sein utbetaling av avløysartilskot bind for mykje kapital

Medan utgifter til avløysar ved fødsel og sjukdom vert refundert undervegs i året etter ein enkel søknad på nett, må bonden venta til februar neste år før avløysarutgifter ved ferie og fritid vert utbetalt.

Kunstig hastverk gjer lastverk

Etter å ha vore stille rundt Kalberg-saka i valkampen har det plutseleg vorte liv og hastverk denne veka. Rogaland Bondelag er mot datasenteret av omsyn til jordvern, men ynskje om hastverk gjer grunnlag for uro.

Siste dag i tingretten

Rettssaka mellom Bane NOR og 156 grunneigarar om gjerdehald langs jernbanen er inne i siste dag i tingretten.

Lokalmat i Dirdal

Laurdag 16.september fant ei stor overrekking stad i Dirdal, Gjesdal. Årets lokalmatbutikk er faktisk her, i Rogaland!

Rettssaka startar no

Bane NOR meiner at dei er frie til å seie frå seg gjerdeplikta. Rogaland Bondelag og grunneigarane langs jernbanelinja står fast på at det er ikkje opp til dei, men avtalane som vart inngått når banen vart bygd.

Vi ønsker dere en riktig god sommer!

Rogaland Bondelag ønsker tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god sommer!

Valg av styre i Norges Bondelag

Vi gratulerer Arthur Salte med gjenvalg som styremedlem og Sven Martin Håland som ny 2. varamedlem i Norges Bondelag. Bente Gro M. Slettebø ble gjenvalgt som varaordfører.

-Rett opp i ulikeheita for Jæren

Jæren sakker akterterut, og Bondelaget må halde fram i arbeidet med å rette opp ulikheita. Jakob Eskeland, vatsbu og styremedlem i Rogaland Bondelag har halde innlegg.

- Tusen takk for jobben dere alle gjør

Statsminister Jonas Gahr Støre deltok under årsmøtet til Norges Bondelag i dag. Han understreket at det er viktig å anerkjenne landbruket som næring.

-Prioriter velferd

Ståle Hustoft, fylkesleiar i Rogaland Bondelag talar til Bondetinget: høgt arbeidspress, dårleg likviditet og uføresette hendingar slår hardt ut for mange bønder. Eitt løft i velferda er naudsynt og viktig.

Kjem gruva, ryk garden

Jorda til Kari Melhus på Helleland gjer ikkje berre grovfôr til sau og ammekyr – den skuler ein betydeleg mineralrikdom.

Førebudd på Bondeting

14.-15. Juni brakar Bondetinget, Bondelagets høgaste organ, laus i Lillestrøm. Rogalandsbenkens elleve delegatar har samla seg og er klart for eitt aktivt landsmøte.

Staten bommar på sitt eige mål

Fredag 5. mai la Staten fram sitt tilbod i årets jordbruksforhandlingar. Dette er eit svar til kravet på 6,9 milliardar kroner som Norges Bondelag leverte 26. april.

Markdag om plast på tunet 23. mai

På markdag hos Marianne Goa på Randaberg i Rogaland får du gode tips om hvordan du kan håndtere rundballeplast og andre typer plast for å unngå plast på avveie.

Alvorlig oppgjør: Nå trengs politisk vilje til et kraftig inntektsløft

– Den økonomiske situasjonen i landbruket er alvorlig, og behovet for å løfte inntektene er stort. Vi må sikre at bonden fortsatt vil være matprodusent, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Faglaga kom ikke til enighet om et felles krav

– Jeg er skuffet og lei meg over at vi ikke kan stå samlet om et felles krav. Når situasjonen er oppstått, så skal Bondelaget ta ansvar og gjøre vårt for en best mulig løsning, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Kraftig fall i inntekten til melkebonden

Samlet inntekstvekst for jordbruket i 2023 er lavere enn forventet, og gir ingen realinntektsvekst. – Tallene bekrefter en svært tøff økonomisk situasjon for melkebonden, og hele næringa trenger et kraftig inntektsløft, sier bondelagsleder Gimming.

Innspel til opptrappingsplan

Rogaland Bondelag har sendt sine innspel til opptrappingsplanen - korleis inntekta til bønder kan løftast til same nivå om lønsmottakarar. Saka vart handsama i første styremøte med det nye styret på onsdag denne veka.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere