Vil du lære meir om gode klimatiltak på din gard? Bondelaget, NLR og TINE inviterer til kurs i klimatiltak som også kan betra økonomien på garden, og korleis bruke den nye klimakalkulatoren. Kurset vert digitalt den 3. mars, frå kl. 19.00-22.00 Kursa er gratis og retta mot bønder som produserar og/eller nyttar grovôr i sin produksjon. Kaffi og noko lett å bite i. Av smittevernomsyn må me ha påmelding to dagar før møtet. Sendast til are.h.braaten@bondelaget.no

Lenkje for deltakarane: Klikk her for å bli med i møtet