Landbrukskonferansen 2021 går i lufta, eller digitalt som mange seier. Annleisåret 2020 lærte oss å sette pris på god og trygg matvareforsyning, og Rogaland leverte. Men kva nå? Vi spør oss, deg og politikarane: Korleis blir framtida for landbruket i Rogaland? Vi må snakke om jordvernet når – alle vil ha matjorda.

Les meir, og meld deg på her: https://www.statsforvalteren.no/nn/Rogaland/Kurs-og-konferansar/2021/03/digital-landbrukskonferanse--alle-vil-ha-matjorda/