Representatskapsmøte 5. juni 2018

  • Tips en venn om denne siden

Representantskapet i Norges Bondelag møtes tirsdag 5. juni 2018, i forkant av årsmøtet.

Informasjon, sakliste og sakspapirer finnes nedenfor


Informasjon om reise og opphold
Utfylling og utbetaling av reiseregning 
Timeplan for representantskapet
Forslag til forretningsorden
Orienteringsnotat: revidering av gjødselvareforskrift

 

Forslag til saksliste for representantskapsmøte

 

Sak 1               Navneopprop

Sak 2               Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3               Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med ordføreren

Sak 4               Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2019
                         Vedlegg: Rammebudsjett og grunnlagsdata for kontingent.

                        Representantskapet innstiller til årsmøtet.

Sak 5               Jordbruksforhandlingene 2018 og landbrukspolitisk arbeid framover

Sak 6               Innkomne saker til behandling i årsmøtet.

Innkommet sak fra Telemark Bondelag: Produksjonsregulering i svineproduksjon
Styrets innstilling til representantskapet og årsmøtet

                        Representantskapet innstiller til årsmøtet.

Sak 7               Innkomne saker til behandling i representantskapet

Sak 8               Åpent eller lukket møte.

                        Representantskapet innstiller til årsmøtet

 

Samlet fil: Alle dokumenter til representantskapet

Protokoll fra representantskapsmøte i Norges Bondelag 5. juni 2018.

 

 

 

 

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere