Representatskapsmøte 13. juni 2017

  • Tips en venn om denne siden

Representantskapet i Norges Bondelag møtes tirsdag 13. juni 2017, i forkant av årsmøtet.

Les: Protokoll fra representantskapsmøte i Norges Bondelag 13. juni 2017

Informasjon, sakliste og sakspapirer finnes nedenfor.

Forslag til forretningsorden

Forslag til saksliste for representantskapet

Sakspapirer vil bli lenket opp til den enkelte sak nedenfor.

Sak 1               Navneopprop

Sak 2               Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3               Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med ordføreren

Sak 4              Rammebudsjett og kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2018.
                       Vedlegg: Rammebudsjett og grunnlagsdata for kontingent

Representantskapet innstiller til årsmøtet

Sak 5               Jordbruksforhandlingene 2017 og landbrukspolitisk arbeid framover

Sak 6               Lovendringer

                       Representantskapet innstiller til årsmøtet

Sak 7              Innkomne saker til behandling i årsmøtet 

Fagnotat CRISPR       
                
Representantskapet innstiller til årsmøtet           

Sak 8             Innkomne saker til behandling i representantskapet 

Innkommet sak fra Telemark Bondelag - Utredning av modell for produksjonsregulering på gris

Sak 9              Åpent eller lukket møte.
                       Representantskapet innstiller til årsmøtet.

Samlet fil: Alle dokumenter til representantskapet 

Kontaktpersoner i Norges Bondelag:
Åse Berit Valle og Gunn Mari Galleberg

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere