Representantskapet i Norges Bondelag

 • Tips en venn om denne siden

Representantskapet treffer besluttninger som etter lovene er tillagt representantskapet og skal ellers være rådgivende organ for årsmøtet og styret i Norges Bondelag.

Representantskapet i Norges Bondelag er sammensatt av:

 1. ordfører og varaordfører
 2. styret
 3. fylkeslederne
 4. en fra Norges Bygdekvinnelag
 5. en fra Norges Bygdeungdomslag
 6. en fra hver av disse 16 organisasjonene:
 • TINE
 • Nortura
 • Norske Felleskjøp
 • Gartnerhallen
 • Hoff Norske Potetindustrier
 • Norges Pelsdyralslag
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsvin
 • GENO
 • Norsk Sau og Geit
 • Landkreditt
 • TYR
 • Norges Birøkterlag
 • Norsk Fjørfelag
 • Norske Landbrukstenester
 • Norsk Landbruksrådgiving

 

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere