Anita og Tor Martin Haga kjøpte Hagatoppet Gård i 2011. De har utviklet Inn på tunet-tilbud for ungdomsskoleelever og NAV. Her er det variert arbeidstrening som gjelder. Anita har tidligere jobbet i NAV og kjenner systemet der godt. Det er vi som må tilpasse oss NAV og regelverket de må forholde seg til, sier hun. Skoler i området, NAV og private er kjøperne av Inn på tunet-tjenestene på Hagatoppen.

Hagatoppen gård ligger i Sandnes kommune i Rogaland, og her følte vi trønderne oss mer på kjent grunn. Gården ligger oppe i lia, og fjell omkranser bygda. Drifta består av Inn på tunet, slaktegris, noe sau, noe grønnsakproduksjon og produksjon og salg av gras. I Inn på tunet-virksomheten følger stell av sau, pelsgris, høner, gjess og hester. Har du tenkt på hvor mye arbeid du kan få ut av stranger av selje og rogn? Først må de "hugges" og bæres til gården. Så legges de inn i innhengningene til hestene som gnager dem fri for bark. Så må de hentes derfra, tørkes og flises opp. Flisa brukes til strø hos dyrene.

Poenget her er at mye må gjøres tungvindt slik at vi har nok og variert arbeid, sier Tor Martin. Her passer det ikke for alle å holde på med det samme i flere timer. De ulike dyrene fôres og stelles, det er alle med på. Men så må vi ha ulike aktiviteter som de ulike brukerne trives med, sier han og utstråler at dette er en jobb han stortrives med. Det er i alt 15 brukere på Hagatoppen, og max 5 per dag. Noen har to dager og noen har tre. Arbeidstida er fra kl 10 - 14. Her er arbeidsklær som de skifter til. Ingen får gå i stallene uten vernesko. Sikkerhet er kjempeviktig. Motivasjonen i arbeidet med ungdommene er å se den positive utviklingen de gjennomgår. Grensesetting, tydelighet og tilstedeværelse skaper tillit og trivsel.

Du kan lese mer om Inn på tunet her. I Inn på tunet er gården arenaen for læring og omsorg. Folket på gården og arbeidet der er middelet til å nå et mål om læring, utvikling og livsglede. Konseptene er rettet mot skole, barnehage, eldreomsorg, arbeidstrening, rusomsorg, barnevern, kriminalomsorg - det er mange muligheter. Mulighetene ligger i de menneskelige ressursene på gården og de som knyttes til gården.Her er "timesekspressen" på Hagatoppen Gård! Gjessene bruker en time på runden sin, som de starter på nytt når de har kommet rundt. Men om natta er de inne:-) Tusen takk for at vi fikk komme :-)