Som ny bonde er det mye du skal forholde seg til. Det er ikke alltid like lett å få oversikten.

Denne brosjyrn vil gi deg som ny gårdbruker en intro på en stor del av det du må ta stilling til, eller forholde deg til som ny gård– eller skogeier. Du må selv følge opp med å stille spørsmål til ulike instansene som kan veilede deg videre, da denne brosjyren ikke er uttømmende.

Formålet med heftet er å gjøre det lettere for deg som ny bonde eller skogeier å orientere deg i det du må forholde deg til i landbruket. Her får du generelle råd om hva du må ha på plass med tanke på registreringer, innmeldinger, regelverk og tilskudd. Nyttige linker til kompetansetilbydere og orientering om hva de største rådgiverorganisasjonene kan tilby deg av hjelp, er også omtalt.

Denne brosjyren er utgitt av Kompetanseløft Trøndersk landbruk i samarbeid med Snåsa kommune. Det er mange aktører som har bidratt til brosjyren. Fylkesmannen i Nord– og Sør-Trøndelag, Steinkjer regnskapskontor og Jon Rannem.

Vi gjør oppmerksom på at regelverk og tilskuddsordninger stadig er i endring. Brosjyren ble utgitt i september 2015, og er skrevet ut fra gjeldende regelverk og tilskuddsordninger.

Last ned brosjyren her