Reiseregning for tillitsvalgte i Norges Bondelag (oppdatert juni 2021)

På siden Kasserer/Økonomi finnes skjema og rutiner for reiseregning og godtgjøring for lokallag.