Rapportering av føderåd og lønn via A-melding

 • Tips en venn om denne siden

For inntektsåret 2015 skal all innrapportering av føderåd og lønn gjøres via A-melding. Rapporteringsfristen er 5. januar, men har du ikke gjort det enda - så gjør det så fort som mulig. Siden dette er første året med nytt rapporteringssystem er det bestemt at det ikke ilegges straffegebyr dersom oppgavene er levert innen utgangen av januar.

Du du mye nyttig informasjon på A-ordningen sine nettsider

Rapportering av kår/føderåd
Fra 2015 er rapporteringen av føderåd/kår endret, og du skal sende inn a-melding. 

Skatteetatens terminoppgave og lønns- og trekkoppgave er fra 2015 erstattet av a-meldingen. Det betyr at du som har gitt kårytelser i år skal rapportere disse i a-meldingen for desember 2015.

Fristen er 5. januar 2016.


Slik leverer du a-meldingen
A-meldingen er en elektronisk melding som erstatter flere skjemaer. Du kan sende den fra lønnssystem, eller registrere direkte på elektronisk skjema i Altinn.

Fra lønnssystem: Du kan sende a-meldingen fra lønnssystem. Ta kontakt med systemleverandøren om du trenger hjelp til innsendingen. Regnskapsfører kan også sende for deg.

Direkte i Altinn: Logg deg inn i Altinn og finn skjemaet A01 A-melding under "Skjema og tjenester".

Rapporterer du for et organisasjonsnummer, må du ha rolle som utfyller/innsender i Altinn.


Slik rapporterer du kår/føderåd:

Logg deg inn i Altinn og finn skjemaet A01 A-melding under "Skjema og tjenester".

Under arbeidsgiver fyller du ut:

 • Virksomhetsnummer – dersom du har virksomhetsnummer
 • Kalendermåned du rapporterer for. Om du rapporterer på slutten av året for hele 2015, skriver du inn desember.

Under inntektsmottaker fyller du ut:

 • Fødselsnummer eller eventuelt D-nummer
 • Navn
 • Kryss av for "Uten arbeidsforhold ved for eksempel føderåd..."

Under Inntektsrapportering fyller du ut:

 • Her velger du Inntekt: "pensjon og trygd"
 • Velg "Føderåd"
 • Skriv inn beløp.
 • Det er ikke trekkplikt eller grunnlag for arbeidsgiveravgift.

På siden Oppsummering og avslutning gjør du følgende:

 • Kryss av for "Jeg bekrefter at opplysningene er riktige"
 • Klikk "Kontroller skjema". Får du feilmelding, må du rette før du går videre.
 • Gå til innsending og send skjemaet.
 • Du får en tilbakemelding i Min innboks i Altinn. Her kan det ligge feilmelding som skal rettes.

Mer om direkte registrering av a-meldingen i Altinn:

http://veiledning-amelding.smartlearn.no/Veiledn_DirekteRegiAltinn/index.html

Hvilke opplysninger skal arbeidsgiver gi inntektsmottaker?

Hvert år innen 1. februar skal arbeidsgivere gi en årlig sammenstilling av inntekter, fradrag og trekk til sine ansatte. Dette erstatter den tidligere lønns- og trekkoppgaven. Bruker du et lønnssystem vil du finne en slik rapport her. Har du derimot rapportert direkte i Altinn portalen, må du selv utarbeide denne spesifikasjonen. 

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2017"

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2017" står på trykk i Bondebladet nr 5/2018 og er også tilgjengelig på våre nettsider. Bilaget gir en fyldig omtale av aktuelle problemstillinger knyttet til årsoppgjøret for 2017, samt en omtale av regelendringer i 2017. Bilaget er skrevet av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS.

Frister for innlevering av skattemelding for 2016

Skattemelding for inntekståret 2016 har ulike innleveringsfrister. Næringsdrivende skal levere skattemeldingen elektronisk innen 31. mai. Lønnsmottakere og pensjonister har leveringsfrist 30. april, med unntak av de som er deltakere i DLS eller har ektefelle som leverer skattemelding for næringsdrivende.

Posteringsnøkler

Posteringsnøkler for 2018 er en håndbok for regnskapsførere, bønder, studenter og andre som fører regnskap i landbruk og andre næringer.

A-ordningen

Har du ansatte? - husk ny metode for lønnsraportering fra 2015

A-ordningen er betegnelsen på den nye rutinen for innrapportering av lønns- og arbeidsforhold. Har man ansatte skal det sendes inn en melding pr måned. Fristen for innsending er den 5. i påfølgende måned (dvs. rapportering for januar 2015 - innen 5. februar). Alt gjøres via altinn.no eller direkte fra fagsystem.

Mange fritas fra kravet om å levere næringsoppgave

Med virkning fra inntektsåret 2009 har Skattedirektoratet fastsatt en ny forskrift om fritak fra plikt til å levere næringsoppgave. Fritaket vil med enkelte unntak typisk gjelde for ikke mva pliktige næringsdrivende med under kr 50 000 i omsetning. Et av disse unntakene er bønder som krever gjennomsnittsligning skogbruk, eller jordbruksfradrag.

Stort potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket

Sentrale aktører innen norsk landbruk besluttet våren 2007 å gjennomføre et forprosjekt, for å studere behov og mulige løsninger for styrket beslutningsstøtte og mer effektiv dataflyt i landbruket. Forprosjektet er nå ferdig og konkluderer med at næringa bør løfte i flokk og utvikle felles infrastruktur og faglige standarder for å få til mer effektiv dataflyt og bedre beslutningsstøtte.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere