Posteringsnøkler

  • Tips en venn om denne siden

Posteringsnøkler for 2018 er en håndbok for regnskapsførere, bønder, studenter og andre som fører regnskap i landbruk og andre næringer.

Posteringsnøkler for landbruksregnskap med binæringer er den eneste håndboka som er utgitt spesielt for landbruksregnskap med binæringer. Den gir nyttig veiledning i praktisk regnskapsføring og har et stort utvalg av kontoforslag og posteringseksempler. Boka inneholder også en innføring i skatte-, merverdiavgifts- og bokføringsregler.

Bestilling

Bestill i nettbutikken eller ring 481 06 892 (varenummer 12521).

 

Årets utgave

Utgave 25 er ajourført pr. april 2018 med regler for skatt, merverdiavgift og bokføring. Blant annet omtales:

  • Nye skatteregler for skog både i enkeltpersonforetak og selskap.
  • Skatteregler for overdragelse av gardsbruk og skog.
  • Regler for yrkesbil.
  • Regler for merverdiavgift som er aktuelle i praktisk regnskapsføring.

Boka har hovedvekt på landbruk med binæringer, men inneholder også stoff for næringsdrivende innen andre bransjer. Den har også stikkord for ANS og DA, aksjeselskap og samvirkeforetak. Bl.a. omtales regnskaps- og revisjonsregler, stiftelse og vedtekter, disposisjon av årsresultat og utbytteregler for aksjeselskap og samvirkeforetak.

Boka er redigert av rådgiver Sigurd Gudmund Løland

ISBN 978-82-7712-128-4.
 

 

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2017"

Skattebilaget "Foran årsoppgjøret 2017" står på trykk i Bondebladet nr 5/2018 og er også tilgjengelig på våre nettsider. Bilaget gir en fyldig omtale av aktuelle problemstillinger knyttet til årsoppgjøret for 2017, samt en omtale av regelendringer i 2017. Bilaget er skrevet av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS.

Frister for innlevering av skattemelding for 2016

Skattemelding for inntekståret 2016 har ulike innleveringsfrister. Næringsdrivende skal levere skattemeldingen elektronisk innen 31. mai. Lønnsmottakere og pensjonister har leveringsfrist 30. april, med unntak av de som er deltakere i DLS eller har ektefelle som leverer skattemelding for næringsdrivende.

A-melding

Rapportering av føderåd og lønn via A-melding

For inntektsåret 2015 skal all innrapportering av føderåd og lønn gjøres via A-melding. Rapporteringsfristen er 5. januar, men har du ikke gjort det enda - så gjør det så fort som mulig. Siden dette er første året med nytt rapporteringssystem er det bestemt at det ikke ilegges straffegebyr dersom oppgavene er levert innen utgangen av januar.

A-ordningen

Har du ansatte? - husk ny metode for lønnsraportering fra 2015

A-ordningen er betegnelsen på den nye rutinen for innrapportering av lønns- og arbeidsforhold. Har man ansatte skal det sendes inn en melding pr måned. Fristen for innsending er den 5. i påfølgende måned (dvs. rapportering for januar 2015 - innen 5. februar). Alt gjøres via altinn.no eller direkte fra fagsystem.

Mange fritas fra kravet om å levere næringsoppgave

Med virkning fra inntektsåret 2009 har Skattedirektoratet fastsatt en ny forskrift om fritak fra plikt til å levere næringsoppgave. Fritaket vil med enkelte unntak typisk gjelde for ikke mva pliktige næringsdrivende med under kr 50 000 i omsetning. Et av disse unntakene er bønder som krever gjennomsnittsligning skogbruk, eller jordbruksfradrag.

Stort potensial for effektivisering av dataflyt og forbedret beslutningsstøtte i landbruket

Sentrale aktører innen norsk landbruk besluttet våren 2007 å gjennomføre et forprosjekt, for å studere behov og mulige løsninger for styrket beslutningsstøtte og mer effektiv dataflyt i landbruket. Forprosjektet er nå ferdig og konkluderer med at næringa bør løfte i flokk og utvikle felles infrastruktur og faglige standarder for å få til mer effektiv dataflyt og bedre beslutningsstøtte.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere